Tema 6

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,06 KB

 
la Meteoritzacio:la meteoritzacio es el proces d´alteracio o descomposicio de les roques superficials per l´accio conjunta de l´atmosfera, de laigua i dels esser vius.
Meteoritzacio Fisica: es la desintegracio de les roques de la superficie terrestre en particules o fragments solts que conserven la composicio quimica de la roca original
Meteoritzacio Quimica: es la transformacio quimica que experimenten les roques per l´accio de l´atmosfera, de l´aigua i dels esser vius. els principal procesos responsables de la meteoritzacion quimica son l´oxidació, la dissolució, la carbonatació i el esser vius.
El Sól: el sol es una capa superficial del terreny constituida per substancies minerals i restes organiques.
Els components organics: sorigine per la descomposició de la matèria orgànica que conté el sòl.
Els components inorganics: son els gasosos, liquids i solids.
Sols condicionats per la topografia: son desenvolupats a les planures al:luvials
Sols condicionats pel clima: el nostre clima determina la formacio de sols amb evaporació intensa, que es caracteritzen per tindre una gran concentracio de sals.
Lérosió: lérosió es el desgast de les roques superficials per láccio dels processos gologics exoggens que duen a terme torrents, ruis, gels de les glaceres, vent.
Transport: el transport es el desplaçament de les productes resultantrs de la meteorització i de l´errosió de les roques des del lloc d´origen fins a la zona on s´acumulen en forma de sediment.
Sedimentació: la sedimentació es l´acumulació, en una conca sedimentaria, dels materials procendets de l´erosió del relleu terrestre.
Litificacció: la litificacció es el proces que transforma els sediments no consolidats en roques sedimentaries.


Entradas relacionadas: