Tema 5

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

 
GRAMATICA.
L'apostrof sempre tan a la dreta com sigui posible./ En oracions amb CD i CI, el 1r en substituir es el CI. Exepcions: li+el=l'hi / li+la=la-hi / li+els='ls-hi / li+les=les-hi / li+en=n'hi. La diferencia entre
l'hi i se'l, es que se es refereix al subjecte (CI reflexiu), mentres k l'hi es refereix a 3º persona. La diferencia entre li i l'hi, esk li es un sol komplement, i l'hi 2.
ORTOGRAFIA
Quan dues paraules sonen igual pero s'escriuen diferent, son
homofones. Homonimia-> dues o mes paraules distintes coincideixen en la forma.
LITERATURA
Avanguardisme.
Despres de l'impacte debastador d ls 2 guerres mundials, la gent se sentia amenaçada pel poder politic i militar. En akst periode esclaten molts moviments artistics anomenats avantguardes. Tots tenien un punt en comú: el desig de revolta. Calia obrir nous camins artistics i culturals per anticipar el futur. L'avantguardista se situa en una posicio avansada i explora nous territoris per l'art. Una altra caracteristica es l'eliminació de ls fronteres tradicionals entre els diferents generes literaris.
Cubisme. el pictoric va neixer el 1907, i el literari el 1913. AL pintura cubista volia representar les coses seguint metodes cientifics, les coses son descompostes en figures geometriques. La poesia cubista tamb fragmenta el poema barrejan imatges, suprimin els signes de puntuacio, etc. El caligrama es la forma mes caracteristica, combina la literatura i el dibuix ( s una combinacio k descriu plastikmen un objcte am la forma i la disposicio d ls paraules en el paper.
Futurisme. va apareixer el 1909, am el manifest futurista k propugnava un art i cultura k trenkssin am l pasat i antisipesin el futur. Va exaltar l'esperit de la vida moderna( prill, audacia, competitivitat) va convertir la makina i la velocitat en simbols d la civilitzacio k s'acostava. En la literatura, es dedica a la poesia. a + dl caligrama, proposava suprimir els adjectius, deixar paraules en llibertat, eliminar signes d puntuacio, utilitzar majuscules i minuscules, etc.

Entradas relacionadas: