Tema 4 i 5

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,46 KB

 
Argumentatius: donem la nostra opinió sobre un fet qualsevol, si estem d'acord, si estem en contra...S'organitzan: idea o opinió que es vol defensar, proves o exemples i conclusions. Incoluen: ideas i arguments, frases ben elaborades, cada oracio separa un punt i seguit, utilitzem nexes, vocabulari clar i presis, fan servir expressions, us de les formes no personals i no ofendre ni faltar el respecte.Instructius: textos que donen una seria d'ordres, orientacions, consells etc...per fer alguna cosa. Caracteristicas: us de formes en imperatiu: agafa, inspira, obre..., absencia de adjectius qualificatius. agradable..., l'autor del text parla de forma impersonal: quan es fa un us abusiu, cal evitar,etc..., Si son instruccions s'ha de posar els numeros( 1.2.3), lexic exacte i precis, instruccions amb subtitols i acompanyades d'un dibuix o un grafic, els paragrafs han de ser curts i amb frases molt esquematicas, per expresar manera: adverbis (poc a poc, acaben normalment es -ment),- preposicions + nom, oracions introduides per nexes modals ( com, com si ...), verbs que indiken manera, gerundis (repetint), per expresa finalitat:- preposicio per a + nom, oracions introduides per nexes finals ( perqué, al fi ), per o locucions finals (a fi de, per tal,,,) + infinitiu , verbs que indiquin finalitat, expresions de temps8primer, després). Predictiu: informa sobre una cosa que pasara en el futur, a partir d'una situació actual. caracteristicas: posar el verbs en futur, temps condicional (vindria), mode subjuntiu (hi hagi), present d'indicatiu (apareix), futur compost (haurà acabat). s'usen adverbis i locucions de probabilitat ( segurament), per expresar consicion: - oracion intruduides per enxes condicionals (si, posat), -locucions com amb la condiccio de + infinitiu, - la locució en cas de + nom i verbs que indiquin condició.g/j: j davant de o,u,a , g davan de e,i. Excepcions: jeure, injecció, adjectiu, jersei i Jesús. x/ix: X al principi de mot, darrere de N i consonant, darrere de la volcal u i darrere de diftong ui, ix darrere de e, o, u, atx/ig: tx quan altres paraules de la mateixa familia tene aquesta grafia. IG quan altres mots de la mateixa familia lexica presenten t/j o tg/tj. x per reprensentar els sons del mot i ejercici i xarop.categoria de paraules: substantiu: taula, adjectiu: gran, determinant: un, pronom: ella, verb: cantem, adverbi: molt, preposició: per, conjunció:i. sintagmas: nominal: la taula gran, verbal: escriu un text, adjecival: molt alt, adverbial: molt malament, preposicional: a l'institut.Nominal(sn): grup de paraulas qu té per nucli un nom o un pronom.Formes: pronom, nom, det+nom, (det)+nom+Sadj, (det)+nom+Sprep, det+nom+oracio.Verbal(SV): te per nucli un verb,i esta format per altres suntagmes que l complementen.

Adjectival(Sadj): es un grup de paraulas que té un adjectiu com a nucli.Adverbial(Sadv): Estructura sintatica per més de un adverbi, un es el nucli (adverbis donan informacio). preposicional(Sprep):format per una preposició o una locució preposicional i un SN.p/b: s'escriu p,t,c darrere de vocal o diftong tònics. Excepcions: hi han mots k segeuixen las regles i s'escriuen amb b,d,g. t/d:els nms femenins acabats en etud i itud. Darrere de consonant o vocal àtona s'escriu p o b, t o d, c o g.c/g: s'escriu amb C la 1era persna del present indicatiu, encara que el subjuntiu porti g. hi han mots que s'escriuen amb C, encara que els seus derivats tinguin gu. Tots els gerundis acaben en nt.oració: conjunt de paraules que formen una unitat de sentit o significat.Tipos de subjecte: subjecte sintatic i subjecte semantic Pronoms: mots que poden substituir un nom, un sintagama o tota una frase. Funcions k acompañen al SN: - determinants: mots k precisen i determinen el substantiu que acompanyen. Poden ser indefinit o qualificadors. -Complements del nom: elements que acompanyen el nom per qualificar-lo o donar-ne més informació. Altres funcions del SN : - complement direce(CD), complement circunstancial (CC), atribut, predicatiu.
Instructiu: Donar a algú coneixements o informacions, especialment d'una manera metòdica.

Entradas relacionadas: