Tema 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,91 KB

 

3. Les formes de la Terra

1 La capa externa de la Terra

1.1. L'estructura de la Terra

La Terra es una esfera aplatada pels pols i dividida en esferes concèntriques.

·La part mes interna es el nucli es el 15% del planeta i esta format, per ferro.

·La part intermèdia es el mantell, representa el 84% de la terrai esta format per materials fosos i es coneix com magma

·La capa mes externa es l'escorça, representa l'1% del planeta, esta constituit per granit i basalt.

 

1.2. L'escorça terrestre

Esta formada per muntanyes, valls, depressions i planes, que configuren el relleu. Altura màxima (Everest 8848) i una mínima (fossa de les mariannes 11022)

Te una amplària molt desigual: davall dels oceans te un gruix entre 6 i 12  km. A les terres emergents arriba als 7 km. L'escorça i el mantell formen la litosfera.

 

1.3. La deriva dels continents

Fa 200 milions d'anys, l'escorça de la terra formava un continent anomenat Pangea, que flotava pel mantell.

A causa de la rotació el continent es va començar a desplaçar i a partir en plaques tectòniques.

Les plaques tectòniques tenen un moviment molt lent. Si dos xoquen, l'una es possible que puje, formant una serralada, l'altra s'enfonsarà formant una fossa marina.

Els punts de contacte entre dos plaques acostumen a tindre inestabilitat i es manifesten terratrèmols i volcans.

 

2 La formació del relleu

2.1 Els agents interns

Davall de l'escorça hi han gasos i materials comprimits que volen eixir. Formen els terratrèmols i volcans.

Els terratrèmols

Son batzegades que provenen de l'interior de la terra; es propaguen en totes les direccions en forma de ones sísmiques. Pot durar pocs segons però els seus efectes son devastadors.

Els volcans

Quan una esquerda es tan profunda que arriba al magma, aquest puja per la xemeneia, a traves del crater, pot eixir en forma d'erupció volcànica.

S'expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Quan entren el contacte amb l'exterior es refreden i s'endureixen, formant muntanyes molt altes anomenades cons volcànics. Si estan davall de l'aigua, poden formar illes.

 

2.2 Els agents externs

Les formes de relleu no son tan sols el resultat de moviments interns, sino d'una serie de agents externs (vent aigua vegetació) que regulen tot el relleu.

L'acció de l'aigua

Es el principal agent extern es l'aigua.

·L'aigua de la pluja impacta amb el sòl i arranca fragments. L'aigua dels rius desgasta les muntanyes i forma congostos o barrancs.

·Les onades i els corrents marins, actuen damunt del litoral, desgastant roques i els sortints de les costes. Acumulen arena en les platges y golfs.

·L'aigua s'introdueix en les esquerdes de les roques. Quan l'aigua es gela, i fa pressio a la roca, aleshores les roques es parteixen.

·L'aigua també reacciona químicament i provoca la dissolució i com l'aigua es filtra, forma rius d'aigua subterrània.

L'acció del  vent i de la vegetació

El vent desgasta les roques i transporta xicotetes particules, que quan impacten amb altres roques, les erosionen.

La vegetació contribueix a la formació del relleu.

 

5 Mapes:

America del nord:

Conca del Mississippí

Les muntanyes rocalloses

Serr. Dels Apalatxes

 

America del sud:

Conca de l'orinoco

Conca de l'amazones

Conca del parana paraguai

El altiple brasiler

 

Europa:

Pirineus

Alps

Capats

Caucas

La gran plana europea

Els monts urals

Serr. Escandinaves

 

Àfrica:

Cordillera atles

El Sàhara

Cubeta del Níger

Cubeta Congo

Nil (nilo)

Cubeta del Zambesi

Desert de kalahari

Rift valley

Kilimanjaro

Mont de Kenia

 

Àsia

Mts. Zagros

El Everest 8848

Himàlaia

Altiplà del Tibet 

Depressió del caspi

Depressió del mar mort

Depressió del riu Ganges

 

Oceania

Gran serr. Divisòria

Alps del sud

 

6 Mapes:

America del nord

Pen. de califòrnia

Pen. Alaska

Estret de bering

Pen. Florida

Pen. Yucatan

Golf de mexic

Mar carib

Terra del foc

Estret de magallanes

Pas de drake

Grenlandia

Terranova

Pen. Labrador

Badia hudson

 

Entradas relacionadas: