Tema 2 part 3 fin

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,62 KB

 
Aparello Dixestivo: durante o proceso dixestivo esmiuzanse os alimentos e os enzimas dos zumes dixesivos rompen as moleculas e convertenas noutras mas pekenas, entran no organismo y poden ser utilizada polas celulas. Esta formado:
U n conducto:
de 9 metros a traves do cal pasan os alimentos, estendese dende a boca ata o ano. Unas Glandulas: ke verten os seus zumes no tubo.
Tubo dixestivo: as capas ke o forman son: A capa interna: segregan zumes dixestivos e moco ke protexe a superficie.
Capa muscular: Posue fibras de contraccion involuntaria. Entre estas capas hai intercalados numerosos nervios ke controlan o movemento dos alimentos.
O proceso da dixestion: durante a dixestion teñen lugar 2 tipos de procesos: Mecanicos o fisikos: durante os cales non se transforman as moleculas. Kimikos: estan producidos polos enzimas dos zumes dixestivos, ke converten as moleculas noutras mas simples.
Os enzimas: ke conteñen os zumes dixestivos converten os alimentos, agas a fibra vexetal, nuna disolucion de moleculas sinxelas.

Entradas relacionadas: