Tema 12

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,68 KB

 
   1 SISTEMA MUNDIAL
1.1la globalització
es un fenomen que es caracteritza per la interdependencia economica, politica, social i cultural de tots els paisos. va començar als anys 90 del segle XX i els seus trets caracteristics son:
-te una cobertura mundial, peruqe qualsevol esdeveniment afecta el mon.
-es immediata, perque gracies a les noves tecnologies de la infromacio ia de la telecomunicacio les decicions que hihan a un lloc opden tenir efectes en un altre lloc del planeta
-es economica, perque, sembla q tot es convertieix en mercaderia es compra i es ven.
-ha transformat les bases de la societat, es a dir la manera de produir, de viure i les formes de govern
-ha creat una consiencia global: el sentiment de compartir, la preocupacio per uns termes determinats, com la sostenibilitat del planeta i la desigualtat dels essers humans.
1.2la globalitzacio economica: l'economia global s'organitza entorn de tres grans centres de poder economic i politic: Estats _Units, la unio Europeai el japo.
---
Caracteristques de la globalitzacio economica
-la concentracio del capital i la formacio de grans empreses.
-la defensa de la lliure competencia.
-la facilitat de moviment dels capitals que tenen les borses mundials.
2 LA GLOBALITZACIO PEL QUE FA A LA MANERA DE
VIURE

2.1vida cotidiana i globalitzacio
la globalitzacio la trobem present en diversos ambits:
--el comerç global afavoreix l'adquisicio dels amteixos productes. la publicitat els fa desitjables:
-hiha productes alimentaris determinats, com el menjar rapid
-les marques dels cotxes rivalitzen per oferir models atractius en un mercat mol competitiu.
-les empreses turistiques proposen destinacions exotiques i espectaculars
--el mon de la ciencia i la cultura
- tothom adopta descobriments cientifics i tecnics
-els premis literaris, les pel·licules o lamusica arriben a millions de persones com la moda etc..


 2.2 els riscos de la globalitzacio
les malalties i el terrorisme son amencaces que planen el nostre mon globalitzat+
---
les malalties 
la facilitat i la rapidesa de contagi d'algunes malalties molt perilloses com el SIDA.
---
terrorisme
el mon globalitzat està amenaçat per gurps violents que rebutgen l'ordre politic i social mundial i el volen derrotar amb la violencia, la coaccio i el terrorisme.
3 TECNOLOGIA, COMUNICACIO I GLOBALITZACIO
3.1 desenvolupament tecnologic i economia
el creiximent economic ha estat possible gracies al desenvolupament de la investigacio cientifica i a les seues aplicacions practiques
els governs i les grans empreses dediquen quiantitats de diners en finançar equipaments d'investigacio molts cars. els patents son una font d'ingresos important.
3.2comunicacio, informacio i desenvolupament
els prgoresos en el camp de l'electronica han permes que en pocs anys la infromatica s'haja convertit en un dels factors mes importants. la informatica a fet posible crear autopistes de informacio, en la cual la xarxa mes untilitzada es l'internet.
3.3 un mon televisiu
la televisio es el mitja d'informacio i d'entreteniment principal
qualsevl esdeveniment q pase al mon el podem veure a la norstra pantalla.
-- el control de l'audiencia
la informacio i l'entreteniment generen riquesa i tenen molta influencia sobre l'opinio publica. per aixo san creat empreses que editen diaris i revists.
4 GLOBALITZACIO I DESIGUALTAT ( I )
4.1 els indicadors de desenvolupament
hui s'utilitzen uns altres indicadors economics:
---
consum de calories una persona necessita 2400 calories diaries per a viure. es calcula que al mon hi ha 850 milions de persones s'alimenten d'na manera insuficient.

Entradas relacionadas: