Tema 1 biologia i geologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,62 KB

 

21.A què s'anomena columna estratigràfica?

A una zona on els materials rocosos estan ordenats cronològicament de més antic (base) a més modern ( sostre)

22.Quina és la utilitat de les correlacions?I en que consisteix?

Les correlacions és un mètode per reproduir les característiques de les conques antigues i conèixer millor els ambients sedimentaris

23.Tipus de discontinuïtats: fes-ne el dibuix

Discordança angular Disconformitat Inconformitat

24.Què es considera com a fòssil?

El terme fòssil s'utilitza per designar qualsevol resta o evidència de l'activitat d'un ésser viu que va viure en el passat. 

25.Descriu el procés de fossilització.

Es desenvolupa en 4 etapes:
1.Deposició de l'organisme en una zona de sedimentació.
2.Ha de quedar enterrat.
3.S'ha de transformar en roca sedimentària i s'ha de mineralitzar les seves restes.
4.Ha de ser descobert (ha de sortir a la superfície).

26.Cita diferents tipus de marques d'activitat dels organismes que es considerin fòssils

Petjades, empremtes, bols alimentaris, galeries, tubs, coprolits...

27.Quines característiques ha de tenir un fòssil per ser considerat fòssil guia?Cita 2 ffòssils guia.

Ha de pertànyer a una espècie que va tenir una gran distribució geogràfica, existència curta com a espècie i va ser molt abundant. Ex: ............. i els trilobits.

28.Què es la geocrolologia?

La geocronologia és la ciència que s'ocupa de la datació dels temps geològics i dels fet geològics.

29.Quina informació s'obté de les escales relatives ?

Es comparen els successos geològics en relació a un abans i un després amb l'ajuda dels principis de: 1.Successió dels fets, 2. Superposició dels estrats, 3. Successió faunística
4. Actualisme.

30.Quina informació s'obté de les escales absolutes?

-S'obté l'edat absoluta de les roques, els milions d'anys que tenen. Mitjançant l'estudi dels isòtops radioactius.

31.Principi de la successió dels fetss:enuncia'l

deformació dels materials acumulats en les conques

32.Principi de la superposició dels estrats.Enuncia'l i cita l'autor.

diu que els estrats d’un tereny es troben en el mteix ordre que es van acumular a les conque sedimentaries sempre que no hi hagi hagut una deformació. Steno

33.Llei de la successió faunística.Enuncia'l i cita l'autor.

-Si en un estrat hi ha fossils, aquests es van formar a la mateixa epoca que es va formar l’estrat Smith

34.Principi de l'actualisme.Enuncia'l i cita l'autor.

el present és la clau dl passat. Hutton.

35.Explica el mètode dels isòtops radioactius:per què serveix?

Es calcula la proprció existent en un minera, entre la quantitat d’un àtom radioactiu inestable i l’element final en que es transforma. Amb això es pot deduir el temps que ha passat de de la formació del mineral.

36.Què és el periode de semidesintegració?

El període de semidesintegració ,és el temps que triga a reduir a la meitat la quantitat d'atoms radioactius que hi havia en un principi.

37.Quins són els mètodes de datació absoluta més importants?

Urani 235-Plom 207
Tori 232-Plom 208
Potassi 40- Argó 40
Rubidi 87- Estronci 87
Carboni 14-Nitrogen 14

38.Cita les principals eres del Proterozoic i indica quan va començar i quan va acabar cadascuna.

Cenozoica 65 ma Mesozoica 230 ma paleozoica 570 ma

39.Palezoic,Mesozoic i cenozoic.

Paleozoic: -Cambrià
-Ordovicià
-Silurià
-Devonià
-Carbonífer
-Permià

Mesozoic: -Triàsic
-Juràsic
-Cretàcic

Cenozoic: -Treciari
-Quaternari

Entradas relacionadas: