Tema 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

NIVELL D'ORGANITZACIÓ: (s'anomena nivell d'organit. cada un dels diferents graus de complexitaten que s'organitza la matèria) NIVELL SUBATÒMIC:electrons, NIVELL ATÒMIC:C,N o H, NIVELL MOLECULAR:-Inorgànics-Orgànics:aigua, NIVELL CEL.LULAR:cèl.lules musculars.NIVELL DEL TEIXIT: teixit muscular.NIVELLD'ÒRGAN:el cor.NIVELL DE SISTEMA:el muscular.NIVELL D'APARELL:el locomotorNIVELL D'ORGANISME:-unicel.lular, pluricel.lular:ésser viu.DEFINICIONS: CÈL.LULES:son les unitats anatòmiques, funcionals i d'origen de tots els éssers vius, es la unitat més menuda que du a terme les funcions de nutrició, reproducció i relació.P.E:ÒVULS FEMENINS.TEIXIT:es un conjunt de cèl.lules del mateix tipus, amb una estructura molt semblant i que realitzen a les mateixes funcions.P.E:TEIXIT EPITELIAL.ÒRGANS:son estructures formades per diversos teixits associats que duen a terme una funión concreta, anomenada acte.P.E:COR.SISTEMES:estan formats peròrgans del mateix tipus que duen a terme una funció també semblant.P.E:SISTEMA ENDOCRÍ.APARELLS:estan formats peròrgans que són diferents i actuen coordinadamentper dur a terme una o diverses funcions superiors.ORGÀNULS:MITOCONDRIS:FUNCIÓ:respiració cel.lular, obtenim energia dels nutrients.RETICLE MEMBRANOS:FUNCIÓ:sintesi,emmagatzemament i transport de proteïnes.RIBOSOMES:FUNCIÓ:sintesí de proteïnes.APARELL DE GOLGI:FUNCIÓ:secreció de substanciesal'exterior per mitjà de les vesicules.VACÚOLS:.FUNCIÓ:emmagatzemament de substàncies de reserva o de rebuig.LIBOSOMES:FUNCIÓ:digestió intracel.lular.CENTROSOMA:FUNCIÓ:regulant el repartiment de cromosomes a les cèl.lules filles.ELEMENTS PROPIS DE CEL.LULA EUCARIOTA: ANIMAL:grans vacuols,centrosoma.VEGETAL:paret cel.lular,cloroplast.

APARELL:-EXCRETOR:substàncies de rebuig procedents de les reaccions químiques de la cèl.lula son eliminades a l'exterior del cos.DIGESTIU:tub digestiu i glàndules,a partir dels aliments s'obten els principis imediats.RESPIRATORI:vies repiratories i pulmons,intercanvi dels gasos en la sang i elimina el dioxid de carboni que produeix les cel.lules.REPRODUCTOR:masculí o femení,célules reproductores o gametes.CIRCULATORI:cor, vasos sanguinisi la sang., distribuir la sang per tot el organismeper repartir nutrients a totes les cèl.lules.LOCOMOTOR:compost pel sistema muscular i l'esquelètic, s'encarrega de la locomoció.SISTEMES:-MUSCULAR:constitueis la part mes activa de l'aparell locomotor.format pels musculs esquelètics.ESQUÈLETIC:part passiva de l'aparell locomotor.està format per ossos.NERVIÓS:compost per teixit nerviós, per mitjà del sistema nerviós es capta la informació dels medis extern i intern.ENDOCRÍ: format per teixit epitelial de tipus glandular.Els òrgans son glàndules endocrines, que elaboren hormones.TEIXIT MUSCULAR:LLIS:la seua contracció és invuluntària.Es troba a la paret dels vasos sanguinis.ESTRIAT: per cèl.lules amb nombrosos nuclis, al microscopi s'hi veuen bandes clares i fosques a manera d'estries, la seua contracció és voluntària, forma els musculs esquelètics.CARDÍAC:la seua contracció és invuluntària, al cor.DIFERÈNCIES ENTRE CÈL.LULA PROCARIOTA I EUCARIOTA:EUCARIOTA:-membrana plasmàtica-citoplasma:hialoplasma,organuls-nucli:membrana nuclear,nucleols,cromatina,cromosomes,nucleoplasma.PROCARIOTA:-embolcall nuclear,no organuls membranosos,les cel.lules procariotes xicotet tamanyi menors les eucariotes,eucariota mes primitiva i senzilla que l'eucariota, membrana cel.lular,capsula gelatinosa,morfologia poc variada,nutrició autrotofa o heterotrofa en tots els tipus de medis,,formen organismes unicel.lulars.

Entradas relacionadas: