Tecno-6

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 
Definició de maquina: conjunt de peces unides entre si amb la finalitat d’estalviar d’esforç en la realització de les feines.
Elements d’una maquina: - Mecanismes que transformen transmetran el moviment.
- Estructures: Peça que suporta els mecanismes i que dona estabilitat a la maquina.

Classificació: Segons les maquines-: Motius: trans. l’energia mecànica. Operatius: “ “ en treball útil. -Segons l’energia que faci servir: E. Hidràulica, Eòlica, Electrica, tèrmiques i solars.

-Maquines simples: aquella k transforma l’energia muscular en treball util.
F=P x h / L L= F x P / H P= L x F / H H=L x F /P F: la força en N. P: pes en N. H: la alçada sistema metric. L: longitud = k H.

Rendiment mecanic: es la relacio que hi ha entre el treball util o de sortida i el treball d’entrada o consumit. S’expresa en % i mai sera del 100% degut a les perdues de fregament, efecte Joule (calor): R= Treball util / treball consumit x 100

Palanca: maquinaria simple formada x una bona rígida recalçada sobre un punt anomenat FULCRE i que estalvia esforç. Llei de palanca: “F x d1 = P x d2”

d1= P x d2/F F=P xd2/d1 P=F x d1/ d2 d2=F x d1 /P

Tipus: Primer Grau: tenen el fulcre entre el P i la F. Segon grau: el P entre el fulcre i la F. Tercer Tipus: La F entre el fulcre i el P.

Cargol: P= 2 x Pi x r x f /p F= P x p/ 2 x n x r r= P x p 2 x n x f F= P x p/ 2 x n x r

Definició de maquina: conjunt de peces unides entre si amb la finalitat d’estalviar d’esforç en la realització de les feines.
Elements d’una maquina: - Mecanismes que transformen transmetran el moviment.
- Estructures: Peça que suporta els mecanismes i que dona estabilitat a la maquina.

Classificació: Segons les maquines-: Motius: trans. l’energia mecànica. Operatius: “ “ en treball útil. -Segons l’energia que faci servir: E. Hidràulica, Eòlica, Electrica, tèrmiques i solars.

-Maquines simples: aquella k transforma l’energia muscular en treball util.
F=P x h / L L= F x P / H P= L x F / H H=L x F /P F: la força en N. P: pes en N. H: la alçada sistema metric. L: longitud = k H.

Rendiment mecanic: es la relacio que hi ha entre el treball util o de sortida i el treball d’entrada o consumit. S’expresa en % i mai sera del 100% degut a les perdues de fregament, efecte Joule (calor): R= Treball util / treball consumit x 100

Palanca: maquinaria simple formada x una bona rígida recalçada sobre un punt anomenat FULCRE i que estalvia esforç. Llei de palanca: “F x d1 = P x d2”

d1= P x d2/F F=P xd2/d1 P=F x d1/ d2 d2=F x d1 /P

Tipus: Primer Grau: tenen el fulcre entre el P i la F. Segon grau: el P entre el fulcre i la F. Tercer Tipus: La F entre el fulcre i el P.

Cargol: P= 2 x Pi x r x f /p F= P x p/ 2 x n x r r= P x p 2 x n x f F= P x p/ 2 x n x r

Entradas relacionadas: