Tecno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

ELS PLASTICS
Origen y tranformacio.
Els plastics son material formats per polimers constituïts per llargues cadenes datoms que contenen carboni.
Naturals: sobtenen directamen de les materies primeres vegetals o animals.
Artificials: selaboren a partir de compostos derivats del petroli, el gas natural o el carbó.
Polimerització: transformació industrial dels plastics.
Durant la fabricación del plastics shi afigen carregues. Materials que apart de reduir els costos de produccio, potencien algunes propietats de la materia primera i compost inicial. Tambe shi incorporen alguns additius.
Propietats.
Fisiques.
Duresa, elasticitat, rigidesa, tenacitat, flexibilitat son propietats especifiques de determinats plastics i varien dels uns als altres.
Ecologiques.
Reciclatge quimic: consisteix a recuperar els constituents originals i obtenir materials nous.
Reciclatge mecanic:es trituren el materials fins a obtenir granuls que susaran per a fabricar un nou plastic o es mesclen per a produir un material compost per diversos tipus de plastics.


CLASSIFICACIO DELS PLASTICS
Termoplastics: sobtenen de compostis derivats del petroli.
PVC-duresa, impermeable-canonades, guants.
Poliestiré dur-transparent pigmentable-films transparents.
Poliestiré expandit-esponjos i bla-embalatge, envasament.
Polietilé alta densitat-rigit i resistent- estris domestics i joguets.
Polietilé baixa densitat-bla i lleuger-bosses, sacs.
Metacrilat-transparent-finestres, ulleres de protecció.
Tefló-lliscant, antiadherent-utensilis de cuina.
Cel·lofana-flexible, resistent-embalatge, embasament.
Niló-translucid, resistent-teixits, raspalls de dents.
Termostables: procedeixen de compostos derivats del petroli.
Poliuretà-esponjos, flexible-esponges, rodes de friccio.
Baquelites-termoresistents, aillants electrics-aspiradors, rodes dentades.
Melamina-lleuger, aillant termic-accesoris electrics, aillament acustic.
Elastomers: sobté per vulcanització.
Cautxu natural-latex-resistent.inert.-pneumatics,matalafs.
Cautxu sintetic-derivats del petroli-resistent a agents quimics-volants.
Neopre-cautxu sintetic-dur, resistent-vestits dimmersio, juntes.

Entradas relacionadas: