Tecno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,84 KB

 
CENTRAL HIDROELECTRICA
Genera electricitat a partir de l'energia de l'aigua.
S'aprofita l'aigua de pantans o d rius de grans pendents.
COMPONENTS
PRESA- Construcció de formigó armat que té la finalitat de retenir l'aigua i formar un embasament.
CONDUCTE D'AIGUA- Porten l'aigua de la presa a la turbina.
SALA DE MÀQUINES- Hi ha la turbina i el generador.
Transforma l'energia mecanica en energia elèctrica.
TRANSFORMADOR- Modifiquen el circuitobtingut per facilitar el seu transport.
PARC DE DISTRIBUCIÓ- És on la central es conecta a la xarxa de transport.
FUNCIONAMENT- Es capta aigua d'un embasament i es condueix cap a la turbina, que la fa girar i a la vegada també gira el generador.
L'aigua torna al riu a través d'una canonada o un carril.
AVANTATGES- No genera residus contaminants
Regula el cabal del riu
En cas de sequera, s'assegura un cabal minim
INCONVENIENTS- Modifiquen l'ecosistema
Es canvien terrenys fèrtils i població
Generen problemes d'erosió
CABAL- Quantitat d'aigua que circula en un lloc en un temps.


CENTRAL TÈRMIQUES
Dos tipus: Convencionals i Nuclears
Convencionals- Genera energia elèctrica a partir de l'energia producte en la combustió d'un combustible fossil (carbó, gas, fuel).
Componenets- Caldera-És el lloc on es produeix la combustió
-
Turbina- Transforma l'energia del vapor en energia mecanica.
-
Alternador- Transforma l'energia mecanica en energia elèctrica.
-
Condensador- Refreda el vapor per transformar-lo en liquid abans d'entrar a la caldera.
-
Bomba- Impulsa l'aigua dins el circuit.
-
Torre de refrigeració- Refreda l'aigua del condensador.
-
Xemeneia- Lloc on els gasos produits en la combustió van a l'atmosfera.
FUNCIONAMENT- Es crema un combustible i subministra energia a aigua que es converteix en vapor, aquest vapor fa girar una turbina i aquesta a un alternador que produeix energia elèctrica.
IMPACTE AMBIENTAL
Emeten particules i fums- CO
2- Efecte hivernacle
- S i N- Pluja àcida.
Contaminació acistica, tèrmica i quimica.

Entradas relacionadas: