Tecno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,13 KB

 
Factors per a la ubicació
Primeres matèries, fonts d'energia, ma dobra i transport, comunicacions, mercats, costos
polig. ind: zones properes a nuclis urbans permeten afavoreixen la instalacio d'empreses. Neixen amb la finalitat d'afavorir la centralitzacio de les empreses fora dels nuclis urbans. responen a les màximes exigències de qualsevol instalacio industrial.
elements makina eina: motor daccionament (converteix l'energia elèctrica en moviment giratori), bancada(base de makina, acolzen i recoblen organs), cadena cinematica (es formada per tots els elements que proporcionen a la peça un moviment respecte de l'ena o viceversa), capçal (porta incoroporat l'eix o eixos de treball), eixos de treball (al damun es disposen les eines o les peces que s'han de mecanitzar), carros o taules (permeten el desplaçament de l'eina o la peça).
torn: bancada, capçal, carro principal, carro transversal, carro portaeines, torre portaeines o torreta, congrapunt o contracapçal.
fresadora
bancada o cos, conjunt de la taula,
CN: Disminucio nombre peçes, reduccio temps verificacio, augment aprofiament eines estris, augment productivitat, fabricar peçes mol poc regulars.
DAO: Disseny amb ajut ordinador CAD, permet dibuixar en 2d i 3d.
FAO: fabricacio amb ajut ordinador, permet a partir del CAD, simular els moviments del capçal portaeines i calcular les trajectories de les eines que posteriorment es transformaran en llenguatge del CN.
O: procés modifica fisikament o kimikament un objecte. es produeix o es realitza alguna cosa
--> : Hi ha un desplasamen de persones, objectes o documents d'un lloc a un altre.
--) : per causes alienes al procés hi ha un termini d'espera.
|_| : Hi ha un control o verificació d'algunes mesures de l'objecte.
\\/: el producte és guardat en el magatzem.
|()|: dues operacions es realitzen alhora.


maquines eina amb despreniment de doladura: les 1es en utilitzarse i es fan servir actualment en la industria. Les eines de tall poden ser de diferent materials.
Moviment tall: mitjançant el qual es produeix el despreniment de material. pot ser circular o rectilini i el pot fer o bé l'eina o bé la peça
Moviment avanç: translació uniforme que té l'eina o la peça durant la mecanització. Normalment és rectilini.
Moviment penetració: permet graduar el gruix del material que s'ha d'arrencar en cada passada. generalment és rectilini i el pot fer o bé l'eina o bé la peça que s'ha de mecanitzar.
Recerca i desenvolupament: no tan sols s'ocupa de la forma o el material del producte, sino que també analitza moltes altres característiques, com els processos i els mètodes de fabricació.
Manteniment: vetllar pel bon funcionament de totes les màquines i instal·lacions de l'empresa.
Seccions d'una empresa: oficina tècnica, recerca i desenvolupament, manteniment, fabricació.
Oficina tècnica: dissenyar i elaborar els plànols, establir els metodes mes rendibles, planificar la realització del procés i l'ordre de fabricació tenint en compte l'estoc de material, determinar el tipus de controls necessaris per a la correcta elaboració del producte.

Entradas relacionadas: