Tecno 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,84 KB

    Classificaió dels metalls no fèrrics
-Pesants(coure,plom, estany, zinc, níquel, crom,mercuri,tungstè)
-Lleugers(Alumisi,Titani)
-Ultralleugers(magnesi)
Coure
-Minerals(cuprita,calcopirita,malaquita,coure natiu)
-Procés d'obtenció
-Via humida(electrolisi)
-Via seca(trituració-separació-torrada-calcinació-reducció)
-Afinament(Fase tèrmica-Fase electrolítica)
-Característiques(Elevada conductivitat elèctrica-ductilitat-poc resistent)
Aliatges(Bronze d'alumini-Llautons-Bronzes)
Alumini
-Procés d'obtenció
-Metode Bayer(Alúmina-Afinament electrolític)
-Caracterísques(Laminat-Elevada afinitat per l'oxigen-Resistència a la corrosió-Díficil de soldar)
-Aplicacions(ús industrial per formar altres metalls)
-Aliatges( Duralumini-"Alumini-magnesi"-"alumini-silici"-Alnico)
Plom
-Procés d'obtenció(torrada-fusió-afinament)
-Caracterítiques(Laminat-Afinitat per l'oxigen-Resistent a la corrosió-Extraordinàriament nou)
-Aplicacions(Escut protector)
Estany
-Procés d'obtenció(concentrada-torrada-reducció-afinament)
-Característiques(Estructura cristal·lina-Laminat)
-Aplicacions(Recobriment electrolític d'altres metalls)
-Aliatges(Bronzes-Metall blanc-Fusibles)
Zinc
-Procés d'obtenció
-Via seca(torrada-reducció-afinament)
-Via humida
-Característiques(brillant-fràgil-tou)
-Aplicacions(Galvanització)
-Aliatges(Llautons-bronzes-Alpaca)


Níquel
-Procés d'obtenció(triturada-separada-reducció-afinament)
-característiques(brillant-dur-tenaç-dúctil-mal·leable-resistent a la corrossió)
-Aplicacions(ús industrial)
-Classificació d'aliatges
-Alt percentatge en níquel
-Baix contingut de níquel
Crom
-Procés d'obtenció(torrada-afinament electrolític)
-Caraterístiques(Brillant-dur-fràgil-estructura cristal·lina-molt resistent a l'oxidació i a la corrosió)
-Aplicacions(recobriment electrolític d'altres metalls)
-Aliatges(Acer de crom-acers inoxidables)
Tungstè
-Proces d'obtenció(fondrament-precipitació-reducció)
-Caraterístiques(dur-pesant-bona conductivitat electrica)
-Aplicacions(Fabricació de filaments i eines de tall rapid)
-Aliatges(Carbur de tungstè-Acers imantats)
Mercuri
-Procés d'obtenció(torrada-condensació)
-Característiques(brillant-densitat elevada)
-Aplicacions(fabricació de termòmetres i baròmetres)
Titani
-Procés d'obtenció(cloració-reducció-fondrament)
-Característiques(Brillant-Lleuger-dur-gran resistència mecànica)
-Aplicacions(construcció del fusellatge d'avions,coets i llançador espacials)
-Aliatges(carbur de titani)
Magnesi
-Procés d'obtenció
-Tractament tèrmic
-Electròlisi
-Característiques(Brillant-lleuger-tou-mal·leable-poc dúctil-gran afinitat per l'oxigen)
-Aliatges(ultralleugers)
-segons composició(Aliatges per a fosa-Aliatges per a forja)

Entradas relacionadas: