Tecno 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,76 KB

 
maquina-eina: serres tipus: movimen rectilini lternatiu, seres cinta, seres circulas trepan utilitza fe forats. eina es broca. no pot fe forats + grans 25mm. torn principals opracions: escairatge, cilindratge, rosktge, mandarinatge, fe forats i realitzacio cons. parts: bancada supor makina plat on fixa peça carro desplaça dreta i ekre contrapun supor muntat sobre bancada caxa canvi regula velocitat plat fresadora mecanitza superficis plans, ranurar, tala dens ngranatges.. rectificadora realitza acabats superficies mol precises. eina tall es l mola. tipus: rectificadors superficials cilindriks i coniks i rec.. plans

fabricacio peces plastic: conformcio x xtrusio obtenen peces forma allargada i seccio uniforme Ej:fils, cabls, perfils x insuflacio daire a presio entra plastic fos n forma tub. introduex aire a presio interio tub xk pasta adarexi a parets interio motlle. cuan pasta freda s treu objecte. x injeccio a presio injecta plastic fos dins molle acer partit. cuan molle es ple pasta d plastic s solidifica i s treu objecte al buit introduex motlle interio emotlladora. s coloca lamina plasti d guix damun motlle. sescalfa lamina, s puja l molle i se li practica l buit q adopta forma acabats tractamens superficials s dexa peça acbada 2 funcions: stetica i protecio

Entradas relacionadas: