Taxa de dependencia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,74 KB

 

1. Model de la primera i la segona transició demografica


Primera transició


Fases

Característiques

Taxa de natalitat

Taxa de mortalitat

Exemples

Estacionaria alta

Els Nivells de la natalitat i mortalitat són elevats i estan sotmesos A fluctuacions importants en poc temps. Ex: mortalitat Catastrofica i infantil-

>40 per mil

> 40 per mil

Despareguda del món des Del 1950 aprox.

De la primera expansió

La Natalitat es elevada i es produeix una disminució progressiva de La mortalitat gràcies a la introducció de millores en la dieta. Conseguencia: un augment considerable de la població.

>35 per mil

>15 per mil

Rep. Centreafricana, Lesotho

De l’expansió tardana

La natalitat disminueix i La mortalitat s’estabilitza. L’agument de la població minva

>20 per mil


Egipte, Filipines, Pakistan

Estacionaria baixa

La natalitat i la Mortalitat són baixes, i el creixement de la polació es mínim o Nul.França, EUA, Xina

Segona Transiciócaracterístiques;- Increment de la soltería- Retard del matrimoni- Retard a la hora de tenir el primer fill/a- Expansió de les unions per mutu acord- Expansió dels naixaments fora del matrimoni- Increment de les ruptures matrimonials- Diversificació de les modalitats d’estructuració familiar


Entradas relacionadas: