Quines tasques va desenvolupar la generalitat republicana?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,33 KB

 

1 Quines etapes i característiques defineixen el període conegut com a Sexenni Revolucionari? Per que va fracassar la Primera República?

Durant el Sexenni (1868-1874) hem de parlar de quatre fases:


1. Revolució del
1868: Hi havia una crisi política i econòmica, per això va haver-hi un cop d’estat i Isabel II va exiliar-se. Cop d’estat de Primo de Rivera

2. Govern provisional (1868-1870): Espanya es defineix com una monarquia

constitucional i parlamentària. Va redactar-se la Constitució del 1869 (que

recupera elements de la Constitució de Cadis): sufragi universal masculí,

separació d’església-estat, llibertat religiosa, divisió de poders, àmplia

declaració de drets (individuals i col·lectius).

3. Monarquia democràtica (1870-1873): Prim serà assassinat. Hi havia

problemes: guerra de Cuba, sublevació Carlina (3a Guerra Carlina),

inestabilitat política (divisió interna de les forces polítiques i feble suport a la

monarquia d’Amadeu I), dimissió del rei.

4. Primera república (1873-1874): Hi havia molts problemes: guerra de Cuba,

sublevació Carlina (3a Guerra Carlina), divisió interna dels republicans (eren

minoria en el parlament). Hi havia una situació ingovernable, es va redactar

una nova constitució però no es a aprovar perquè no va donar temps

5. El cop d’estat de Martínez Campos dóna pas a la restauració


La primera república va fracassar per diversos motius: per les diferències que tenien

els republicans, pel conflicte Carlí, pel conflicte a Cuba, i finalment pel cop d’estat.

3 Explica com i quan es va crear la Mancomunitat de Catalunya, els objectius

que tenia i la tasca duta a terme. Quines situacions convulses es van viure en

Els últims anys i com es va acabar


A partir de moltes reivindicacions, la Mancomunitat es va aconseguir posar en vigor

a l’any 1914. Aquest organisme va crear noves infraestructures i serveis públics.

La Mancomunitat va millorar la xarxa viària, els sistemes postals i telefònics i va fer

una millora agrària. A més, va promoure la llengua, l’ensenyament i la cultura

catalana creant Escoles Experimentals (per formar mestres), La Junta de Museus, el

Servei de Conservació i Catalogació de Monuments i biblioteques públiques.

Per últim, l’Institut d’Estudis Catalans va encarregar a Pompeu Fabra estandarditzar

l’ortografia de la llengua catalana.


4 Per que les eleccions municipals del 1931 van ser plebiscitàries? Quines

reformes va dur a terme el bienni reformista, les causes que les van motivar

les mesures que es van prendre i les conseqüències que se´n van derivar.

Les eleccions municipals del 1931 van ser plebiscitàries, ja que la població havia de

decidir si volia una monarquia o una república. La participació en aquesta va ser

molt alta i la majoria de la gent volia un canvi polític.

Les reformes que va dur a terme el bienni reformista van ser:

→ Reforma de l’exèrcit: jubilació de la meitat dels oficials. Tancament de

l’Acadèmia Militar de Saragossa, que eren hostils. Es va canviar la destinació els

oficials més contraris al nou règim (als llocs més allunyats entre sí de la Península).

→ Reforma de l’església: separació de l’església (ja que l’estat és

aconfessional), supressió del pressupost públic per al manteniment del clero,

disminució de la influència dels ordes religiosos.

→ Reforma territorial: Catalunya va ser el primer territori autonòmic amb

institucions i lleis pròpies, s’aprova l’estatut de Catalunya, i el País Basc també

Redacta un


→ Reforma educativa: formació de nous mestres i millora en l’educació.


5 Sintetitza les accions dutes a terme per la Generalitat republicana. Així

mateix digues quines van ser les forces polítiques majoritàries. I explica quins

són els fets d’Octubre de 1934.

La primera tasca de la generalitat va ser organitzar les institucions i desenvolupar el

que el nou estatut demanava per poder començar a governar. Per aconseguir-ho va

Fer canvis en tres grans àmbits


→ Econòmic: va reduir les rendes que els pagesos pagaven als propietaris, va

elaborar una nova llei d’arrendaments agraris i va fomenter algunes cooperatives i

centres d’experimentació agrària.

→ Social: d’acord amb la nova normativa republicana, van reglamentar-se les

condicions laborals i va organitzar-se l’assistència social i la salut pública.

→ Educatiu: va invertir-se molt d’esforç en millorar l’educació primària i

secundària i promoure la llengua i cultura catalana, també va publicar-se el

diccionari general de la llengua catalana, per Pompeu Fabra.

Les forces polítiques majoritàries eren l’esquerra liderada per ERC.

L’Octubre de 1934, el president Companys va proclamar l’Estat Català dins la

República Espanyola, això va provocar la dissolució Generalitat, la supressió

Estatut, i el seu empresonament.


Entradas relacionadas: