Tasca motriu metodologia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 
DISSENY DE LA PRÀCTICA
MÈTODES D’APRENENTATGE
Trobem diferents mètodes d’aprenentatge, que són els següents:
® Progressió global à és el fet d’anar endavant, progressar, de nivells inferiors a nivells
superiors, en general de més fàcil a més complicat. Es practica tot el moviment i
permet donar correccions dels enllaços.
o Ex: tombarella – tombarella cames obertes – tombarella cames juntes, etc.
® Progressió analítica à és el fet de realitzar una progressió però prèviament s’han
practicat les diferents parts per separat. Es practica una part del moviment. Els
avantatges de la progressió analítica respecte la global és que es tracta un problema
específic, és més simple (simplifica) i s’assoleix l’èxit més ràpidament (augmenta la
motivació). De què depèn el fet de fer global.
o Ex: en la quinta, caiguda quinta, vertical, aterratge, etc.
Com decidir quin escollir?
® Natura de la tasca:
o Complexitat de la tasca (més complexa à analítica {i al revés})
o Organització de la tasca à Dependència d’una part de la tasca respecte a
l’altra. (molt independents à poc organitzada {i al revés})
® Capacitat de l’individu
o Nivell cognitiu/motriu
o Dificultat de la tasca
§ Nominal à tothom es posa d’acord (és més objectiu).
§ Funcional à en funció de la persona (menys objectiu).
TÈCNIQUES ANALÍTIQUES
SEGMENTACIÓ:
® Per parts à aprendre la primera, la segona, la tercera part, etc. I llavors s’ajunten.
Primer tot per separat per llavors ajuntar-ho.
® Per parts progressives à 1a, 2a, ajuntes, llavors la 3a i l’ajuntes.
® Per repetició à fer la 1a, si surt, fer 1a i la 2a amb l’enllaç, aprendre-les juntes i
llavors quan dominem, directament la 3a enllaçada sense practicar-la aïlladament.
SIMPLIFICACIÓ
Reduir la complexitat de la tasca.
® Equipament à Material més fàcil d’utilitzar
® Demandes coordinatives à Disminuir el ritme d’execució
® Modificar l’entorn
® Normes (bot previ pilota voleibol per facilitar el cop)
FRACCIONAMENT / DIVISIÓ
Els moviments que s’aïllen en aquesta part succeeixen a l’hora en l’habilitat global. Aïllar
diferents parts del cos segons el moviment o funció que han de fer cadascuna de les
parts (ex: bateria, el peu, la mà dreta, esquerre, etc. O en natació quan els nens agafen un suro
i neden sense braços o sense cames).
Llavors necessitem adaptar les habilitats a diferents contextos. Així, creem tasques amb
variabilitat, ho podem fer de dues formes:
® Modificant els aspectes reguladors à aquelles que modifiquen les formes com es
realitza l’habilitat. Modificar l’entorn perquè sigui menys predictible, per canviar
l’habilitat (esports oberts).
® Modificant els aspectes no reguladors à modificar coses de l’entorn que no canvien
l’habilitat, però afecten al subjecte (com la calor, el lloc, els canvis de color en
determinades robes, etc.). (Esports tancats).

Entradas relacionadas: