T.6 i 7

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 3,46 KB

 
TIPUS SUBORDINADES
SUBORDINADA SUBSTANTIVA
Definicióà tipus de subordinada que pot fer moltes de les funcions del substantiu(no totes).
Funcionsà SUBJ, CD, ATR, CPR, CN, CADJ, CADV.
Formes:
1- conj+ oració sub. Subst.
2- (prep)+ or. Sub. Inf.
3- pron. Interrogatiu+sub.Sust.à (prep)+què/(prep)+qui/(a/de)+ on, com, quan, quant.
SUBORDINADA ADJECTIVA
Definicióà tipus de subordinada que només pot fer de CN.
Funcionsà CN
Formes:
1- Que+oracióà SUBJ, CD, CT.
2- (prep)+ què(múltiples funcions)+ oració.
(prep)+ qui(múltiples funcions)+ oració.
3- (a/de)+ onà CCLL + oració
(a/de)+ conà CCM + oració
4- (prep)+ el qual, la qual, els quals, les quals.(diverses funcions)
SUBORDINADA SUBS. DE RELATIU
Definicióà tipus de subordinada que pot fer gran part de les funcions dun substantiu i sempre va introduïda per un pronom relatiu que no té antecedent a loració principal.
FUNCIONà CD, CPR, ATRI, CN, C ADJ, C ADV, C AGENT, CI, CCC, CC.INSTRU, CCCAUSA,CBENEFECTIU.
Formesà (prep)+quià gairebé totes
Les funcions el que, lo que, els queà subjecte o CD.
Formes del pronom: -Referents a personesà qui, aquell qui, tothom qui, a qui.
- Referents a cosesà el que, allò que, això que,...
Exemples.
Subjà Qui arribi primer guanyarà la cursa.
CDà Va triar al que més li agradava.
CIà Pregunta-ho a qui trobis per aquí.
CPRà Van enfrontar-se contra el que havien guanyat.
ATRà Aquest cotxe és el que tu volies.SUBORDINADA ADVERBIAL:
Prep+ Adv o conjunció-à Passo per on ella vol
Prep+ Infinitiu
Gerundi+complements-àBaixant de lavió
Participi+complements-àFinalitzat el congrés , vam tornar-hi
Classificació:
Pròpies: Aquelles que afecten o modifiquen el verb de complement circumstancial a loració principal:
Temps Quan, mentre i locucions formades per un Adverbi de temps i una conjunció Prep+inf/ ger/ part.
Lloc (on,)
Manera Com, segons, com si, gerundi , participi.
-Impròpies
Causals: Expliquen la causa d allò que s expressa en l oració principal. Perquè, ja que, com que, per tal com
Finals
Finalitat o objectiu de l oració principal.
Perquè, a fi ge, per tal de
Consecutives
Consequència d allò que s expressa en la principal.
Tan, tant, talment + que
Massa, proa, molt + perquè
Fins al punt que, de forma que
Condicionals: Condició necesaria perquè es produeixi l acció de la principal. (si, posat que, mentre, a condició que)
Concessives: Objecció, obstacle, una dificultat o impediment a l idea de la principal.
Comparatives: Quantitar que manté amb la principal una relació de: -igualtat (tant com, igual al que, exacte al que)
-inferiotitat (menys que, pitjor que)
-superioritat (més que, millor que)
- proporcionalitat (com més, com menys)

Entradas relacionadas: