Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,35 KB

 
Competència deslleial
No deixar que hi hagi una competència lliure en el mercat. Has d’estar immers en una activitat econòmica, si ofereixes serveis gratuïts no es pot considerar competència deslleial.
La persona acusada pot dir que ho ha fet de bona fe en la seva defensa, la bona fe es presumeix sempre, en canvi la mala fe s’ha de demostrar i mesurar. Existeixen tres tipus de probes en el dret:
- Probes documentals: Documents, gravacions, àudios, ungles... En el cas de que siguin gravacions s’ha d’informar (com fan en el metro per exemple)
.
- Probes pericials: Accidents de tràfic.
- Probes testificables: Quan una persona ha testificat tot el fet, no és vàlid només haver presenciat sorolls.
Exemple de proba testificable: Si s’ensorra un pis, seria vàlid el testimoni de la persona que ho ha vist des de fora i no el de la persona que estava dins quan s’ensorrava.
També seria competència deslleial els actes vinculats a la informació enganyosa:
- Publicitat enganyosa: No és veraç i pretén enganyar.
- Publicitat no veraç: Aquella que és incorrecte però no hi ha raó d’engany.
- Actes de confusió: Una situació de confusió respecta al propi producte.
També ho és quan coaccionen, assetgen, aprofiten de la reputació aliena i actes de denigració amb els que es busca el desprestigi professional.

Abús de la posició dominant :Quan l’empresa aconsegueix fer-se amb el mercat i eliminar la competència amb la fi d’augmentar els seus ingressos- Es lluita contra aquest fenomen a través de la denuncia
(mecanisme judicial de defensa).
Exemple: Li compres a algú de Microsoft i a partir d’aquest moment la teva empresa sempre tindrà que comprar de Microsoft = Abusar.
Si es guanya el judici no es guanya res, simplement el reconeixement de que tenies raó. Quan es resol es quan s’atura l’activitat. En el cas de que no s’aturi s’ha de tornat per exigir que es compleixi la sentència, els jutges no toleren que no es compleixin les sentències i poden arribar a tancar l’establiment. 
T4 Les relacions jurídiques
Contracte: Un contracte és l’acord entre dos parts, de compliment exigible i d’incompliment denunciable. La importància del que escrivim en ell és molt important, que no es mal interpreti res (no dels 70, si no del 1970). Existeixen 3 tipus de contracte:
- Administratius: Una concessió per exemple.
- Laborals: Acord subscrit a un treballador i un empresari (mercat legal)
- Civil/mercantil: Com per exemple arrendament o smart contracts.
Pot existir relació laboral si no hi ha contracte per escrit. Per exemple treballador sense contracte que compleix una sèrie de requisits que defineixen un contracte:
- Presta un servei.
- Per conta aliena.
- A canvi d’un salari.
Es contempla que si no hi ha contracte per escrit es considera que la persona treballa a temps complet i de forma indefinida, per aquest motiu se’l tractarà jurídicament com un treballador a llarg termini (30 dies per any treballats).
Un accident laboral pot ser ocasionat també anant cap a treballar (pel trajecte habitual) o durant la pausa.
No es pot establir un contracte amb un objectiu il·legal.
Fonts del dret laboral
- Convenis internacionals: Busca eradicar problemes a nivell contractual.
- OIT: Organització mundial del treballador, vol que els diferents habitants del món tinguin consideracions similars i no diferents com passa a l’actualitat. (Drets de les dones embarassades).
- ET: Estatut del treballador.
El conveni laboral pot variar segons comunitat autònoma, empresa, sector... Però l’ET sempre és el mateix. Un conveni pot millorar el que estableix la llei, però mai pot empitjorar les condicions establertes per l’estatut del treballador. És millor un conveni autonòmic que un conveni estatal, perquè entre Granada i Barcelona per exemple el cost de vida es diferent i podria variar el salari d’un mateix treballador.
El sou base marcat en el contracte no es pot modificar i elements com la nocturnitat laborar suposen un suplement econòmic.
Període de proba: Durant el període de proba el treballador o l’empresari pot donar per finalitzada la relació laboral sense explicacions justificades.
Té un mínim de 15 dies i es pot allargar tant com digui el contracte.
Pot ser que si t’ascendeixen de posició a la feina et facin firmar un nou contracte on hi ha una clàusula que indica que primer passes per un període de proba.  Vigilar això!!!

Entradas relacionadas: