Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,21 KB

 

PERSPECTIVA DE GÈNERE com a categoria d'anàlisi:

Plantejaments teòrics internacionals -Les desigualtats afecten més (directament) a les dones. - Hi ha una desigualtat social d’origen (historica) - A dia d’avui hem evolucionat. Ara existeixen lleis contra les violències masclistes, tot i que aquesta segueix sent  una lluita patriarcal eque encobreix moltes violències masclistes.-Perquè els moviments funcionin , han de defensar lluites que no només els hi partoquin  ells/ son lluites comunes Contexts d’Espanya (Pensament Feminista S.XXI) -Existia un col·lectiu anomenat: ‘’Dones Lliures’’ Previ a tota la transició democràtica.- Pensament binari- Motriu heterosexista (S.XX). Feminisme (Igualtat-diferència) -(Igualtat) ·Entendre que hi havia un gènere masculí que tenia privilègis sobre el femení. ·Allò que a les dones se’ls hi negava pel fet de ser dones era pel que lluitaven:Votar, Dret a l’educació ,Al treball remunerat… -Consequències: Agafen un únic discurs: EX: No vestir-se provocativa, no tenir fills - (Diferència) ·Busquen la diferència sexual. ·Les dones com a tals entenem la realitat, el mon de manera diferent a els homes.·Genera una separació amb el sexe masculí ·ERROR: El gènere masculí és qüestionable. ·En aquest feminisme generalitzen. ·OBJECTIU de la coeducació: superar les barreres sexistes / qüestionament dels rols de gènere. Al S.XXI es qüestiona la trajectòria - Objectiu: Superació dels models hegemònics violents - ¿com superem això?

LLUITA DEL S.XXI -La llei de gènere actual només ho reconeix quan ha sigut per una parella o ex-parella. Per això, molts casos que entendríem com a violència de gènere , son jutjats amb una altre llei. -Aquelles persones, siguin nois o noies (majoritariament noies) que ja ha estat víctima en relacions esporàdiques, pot ser un fet clau que pugui repetir-se i acabar en conductes sexuals de risc.- S’està reformulant la llei de VG del 2004. Per exemple incorporen que la VG no només serà per part d’una parella o ex-parella.- Els que veuen el que passa : ACTING BY STANDARS (es veu en els companys) Prenen una postura activa en situacions en risc.

TRÀFIC DE PERSONES Col·lectius més vulnerables → violència de gènere i nens. Es erróneó utilizar el término prostitución infantil ya que el concepto de “prostitución está vinculado al Mundó adulto, donde se espera que dos adultos tengan algún tipo de interacción sexual con consentimiento habitualmente a cambio de dinero. Además, socialmente suele pensarse que el ejercicio de la prostitución es un acto voluntario, una elección personal y es visto como un fenómeno individual.” Al incorporar la palabra “explotación” se está diciendo que “en la base del fenómeno existe una relación de abuso entre un niño o niña y uno o varios adultos. En dicha interacción, no existe consentimiento ni puede haberlo.”Quan parlem de tràfic de persones parlem de totes aquelles persones que venen en els seus països d’orígens òrgans per sobreviure, és a dir, tràfic que porta com a finalitat l’abús sexual. Persones raptades, venudes... Que el crim organitzat generalment, les porten a la prostitució. Hi ha més tràfic per problemes i per abús sexual és una realitat molt present, tot i que, hi ha més del que es veu. Qui és responsable del tràfic i qui s’encarrega d’això? Els mossos d’esquadra de Catalunya. És una decisió d’anar a la policia o quedar-se patint... Elles decideixen quedar-se patint, per la por que tenen d’expressar la situació, pel fet de ser jutjades, per exemple. Quan si que volen anar, és quan el treballador social entra. Normalment, han viscut una trajectòria molt dura, i se’ls deixa un espai de temps per veure avantatge, desavantatge, orientar-se, etc., per poder sortir d’aquí. És aquí quan el treballador social o altres professionals entren per ajudar a guiar a aquesta persona. Però es necessita el consentiment de la víctima. La policia assegura la protecció de la dona, sempre i quan aquesta dona col·labori en donar informació sobre la situació.  És l’únic “xantatge” que fa servir la policia per poder saber més informació. Què fa possible que una noia jove o adulta que viu en un país pobre i vol migrar no necessàriament hagi de passar per tot el tema de tracte? Les claus que poden fer possibles que aquestes dones que acaben caient en xarxes de tràfic, no caiguin. Ja que es més difícil fer que una dona surti del tràfic que prevenir que entri.Motius per migrar: -Economia - Amor o ruptura d’una relació (p.E. Vendre a una nena per treure ingressos) - Abús o situacions de violència en el seu país d’origen. Hi ha països on les dones donen un consentiment inicial. Pel fet que veuen un recurs d’ingressos, i veuen facilitat tant d’entrar com de sortir. Quan realment les condicions que es pensen que es trobaran són totalment oposades a la realitat. Perfil de les víctimes:- Edat i sexe: dones joves i nenes -Estat civil: solteres, ja que són més fàcil enganyar-les - Treball: no treballen i llavors quan les ofereixen el treball és més fàcil que l’agafi - Educació: pocs estudis, així és més fàcil d’enganyar-les - Pobresa - Objecte d’abús prèviament L’inici de la xarxa de trata - La immigració s’inicia en un sistema fonamentalment de xarxes construïdes entre els immigrants en comptes de per les màfies - Entre els reclutadors trobem estranys i persones properes com amics, sent els més estranys més nombrosos en alguns estudis - El sexe dels reclutadors. Hi ha estudis que marquen un equilibri entre homes i dones (46% dones i 50% homes) - Els contrabandistes es presenten com professionals que ofereixen alternatives a la migració legal. - 4 estratègies dels principals reclutament - Abús emocional en la infància, participació en l’intercanvi de sexe per sobreviure - Els traficants sovint es dirigeixen a les persones més vulnerables - Els xantatges i les amenaces dels traficants (matarem al teus pares o al teu germà, o algú molt proper) Factors que apropen a la xarxa - Por a les repercussions, per estar molt espantades, perquè no senten que tenen alguna cosa que denunciar. - Les condicions econòmiques i socials - Les desavantatges en relació al gènere - Quan estan a punt de tenir al seva llibertat, poden ser portades a altres països i endeutades de nou Factors de sortida - Alliberació que s’aconsegueix al sol·licitat ajuda de les autoritats (31%), mitjançant la intervenció de la ONG (29%) i a través d’agents encarregats de fer complir la llei (26%) - En alguns casos els client contribueixen activament a la alliberació de les víctimes. Un 5% dels cients va contribuir activament a la alliberació de les víctimes - Quant més fàcil sigui l’accés als serveis de  salut, més fàcil seria arribar també a persones d’objecte de trata.

Entradas relacionadas: