Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,76 KB

 
Tema 2. Organització del treball, reclutament i selecció de personal
1. RECLUTAMENT I SELECCIÓ DE PERSONAL
El sistema clàssic de selecció de personal consta de 3 fases:
1. 1a fase: descripció del lloc de treball, reclutament de candidats, preselecció a través de
CV.
2. 2a fase: entrevista preliminar, proves psicotècniques i professionals, entrevista de
selecció, i presentació dels candidats al ‘Cap de departament’.
3. 3a fase: reconeixement mèdic, adscripció al lloc de treball i benvinguda, formació,
període de prova i contractació definitiva.
Reclutament: procediment per tal d’atraure candidats qualificats i amb el perfil desitjat al
procés de selecció. És el pas anterior a la selecció i predetermina la quantitat i la qualitat dels
candidats disponibles. Sol ser reclutament extern on els candidats provenen de facultats,
centres de formació professional, gremis, de la competència, d’empreses de selecció de
personal, ETT, anuncis o xarxes socials (mitjans que es fan servir per difondre).
- L’anunci del reclutament ha de ser clar, concís, informador i motivador. Hi ha de
constar: la identificació, denominació del lloc de feina, exigències del lloc de feina,
oferta que fa l’empresa i la forma amb què es farà el primer contacte.
- Exemple: Restaurant gastronòmic d’un important hotel 5* Gran Luxe situat a
Barcelona busca (CAP DE CUINA). Amb dependència directe del Xef Executiu,
coordinarà i supervisarà tots els processos d’elaboració de plats i nous menús, durà a
terme el servei, tractarà diàriament amb els proveïdors i avaluació dels treballadors,

Gestió i desenvolupament de les persones i equips Jordi Comas Massaguer

7
procediments i resultats, etc. Així com s’encarregarà de controlar el pressupost diari
del restaurant. És necessària haver obtingut formació en gastronomia (com a mínim
una formació superior) i haver cursat estudis de formació en gestió i direcció d’equips,
necessària una experiència prèvia de 5 anys al sector i domini d’anglès mitjà. S’ofereix:
incorporació en un important restaurant gastronòmic en un hotel Gran Luxe de
Barcelona, amb reals possibilitats de promoció tant econòmiques com professionals i
un sou anual base de 34.000 € (més incentius). Interessats enviar el CV al següent

Currículum Vitae: és la presentació professional del candidat i li serveix a l’empresa per
comprovar si el candidat compleix o no els requisits necessaris per cobrir el lloc de feina.
L’objectiu del CV no és que ja tindràs la feina, sinó que aconsegueixes una entrevista per
parlar-s’hi més de tu, per establir un primer contacte amb l’empresa. Deixar coses en dubte és
millor que enrotllar-te. Evoluciona cap a la versió web 2.0 (identitat digital).
Anar amb compte a no utilitzar plantilles genèriques (cuidar el disseny), sempre posar el
nostre contacte, posar una fotografia relativament recent, no mentir (perquè desprès ho
poden comprovar amb l’entrevista), faltes ortografia, no incloure molts aspectes personals, no
més de 2 pàGinés, incloure les funcions i competències,...
- CV ha de ser: clar, adaptat a l’objectiu, breu, senzill, esquemàtic, personal i amb la teva
‘marca’.

Entradas relacionadas: