Sufragi femení a països europeus

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,41 KB

 

Sistema daliances de Bismarck:


(1870). A Europa sha acabat el segon imperi Alemany. Alemanya a derrotat a França. Bismarck crearà aliances per a deixar aïllada a França. 1872- Es produeix laliança dels tres emperadors,( Guillem I dalemanya, Francesc Josep daustria i Alexandre II de Rússia). Amb aquest pacte Itàlia safegirà. El Kàiser i Bismarck no estaven dacord, va prevaler lopinió daquest últim, i el 1897 es va signar la Doble Aliança entre Alemanya i Àustria, i lany 1882, la Triple Aliança, amb dincorporació dItàlia. El 1902 Anglaterra i França van signar la Doble entesa, per la enemistat colonial de les crisis marroquines.El 1907 es va signar un acord anglo-rus, va quedar constituïda la Triple Entesa entre Anglaterra, Rússia i França.Daquesta manera van quedar definits els dos blocs que senfrontarien en la Primera Guerra Mundial.

Causes de la G. Mundial :


A) Les crisis Marroquines:

Territori no colonitzat fins el 1890. Era la crisi de tres països: França, Àfrica i Alemanya. Els alemanys no estaven disposats que França crees un protectorat sobre la franja atlàntica del
Marroc.Primera crisi: (1905). El govern Alemany dona suport al soldà del Marroc per a que resisteixi lintent francès de crear un protectorat. Sen envà Guillem II a Tànger. Al 1906, Es va convocar la Conferencia dalgesires. Es decideix crear un protectorat Franco-espanyol per al Marroc. A Espanya li toca la part de les muntanyes i, a la zona més poblada i rica li toca a França. Segona crisis: (1911). Al sud del Marroc hi ha una revolta. Aprofita el govern de Berlín per a enviar vaixells de guerra a Agadir. El pretext daquest va ser el de protegir els súbdits alemanys. Lacord es que alemanya tindrà compensacions a Camerun a canvi de renunciar les seves pretensions sobre el Marroc.

B) El conflicte dels Balcans:

La rivalitat es produeix al controlar els territoris europeus, que el imperi Turc anava perdent. Aquest esclatarà amb dues guerres:1.-1912: Limperi Turc es derrotat per la lliga Balcànica; aquesta la forma Sèrbia, Bulgària i Grècia; amb el suport de Rússia.El resultat serà la reconeixença de la independència de Albània. 2.-1913: Els guanyadors de la primera senfronten amb els segons. Sèrbia Vs. Bulgària cedirà territoris a Romania, Sèrbia i Grècia.Sèrbia no queda satisfeta; aquesta volia ampliar territoris i també aspirava un regne encapçalat per ella.

C) Els interessos de les Grans potències

Alemanya pretén lestabilitat territorial; i a ser possible expandir-se a costa de França i Rússia.També volia aconseguir un control econòmic sobre els territoris veïns, i finalment crear un nou repartiment colonial a Àfrica.

Tractats:

La Pau de París va comportar també la signatura de tractats separats per cadascuna de les potències vençudes:
a)Pel tractat de Saint-Germain Àustria perdia tots els territoris esclaus i es convertia en República.
b)Pel tractat de Trianon Hongria perdia la sortida al mar i par dels seus antics territoris eren cedits a la noca Txecoslovàquia, Polònia, Iugoslàvia i Romania.
c)Pel tractat de Neuilly Bulgària cedia territoris a Grècia.
d)Pel tractat de Sèvres limperi Turc desapareixia a favor dàrabs i grecs. La Turquia europea quedava reduïda a 80 Km al voltant de Constantinoble.

El desenvolupament del conflicte:A) Latemptat de Sarajevo

. Al 28 de Juny de 1914, Lhereu del tro austrohongarès; Francesc Ferran es assassinat a Sarajevo per un estudiant servo bosni. Gavrielo Piuzi es lhereu de la corona al morir F. Ferran. Alemanya recolza a Àustria perquè porti una represa militar contra sèrbia. A partir daquest fer començà la Primera Guerra Mundial.

B) Guerra de moviments

Es van enfrontar dues estratègies militars: 1.-El pla alemany ( Pla Schlieffen). Que consistia en que, en lloc datacar, els alemanys trencaven la seva neutralitat i avançaven a París. 2.-Els francesos havien elaborat el Pla XVII; que preparaven una ofensiva sobre lalsàcia i la Lorena.

C) La Guerra de Posicions:

La guerra de posicions te una durada de tres anys, lelement fonamental son les trinxeres. Anirà des de Atlàntic fins la frontera alemanya.I té com a punt fonamental la batalla de Verdú. Diferents fronts van ser la sort dels soldats contra les condicions de vida que tenien. (Front occidental, Front oriental, Fronts extraeuropeus i La guerra marítima i submarina).

Conseqüències de la Guerra Mundial:


A)Efectes,demogràfics.B) Territorials i Polítiques

: La pau de París va donar lloc a una profunda reestructuració territorial dEuropa. Potser el fenomen més important en aquesta modificació de fronteres va ser el desmembrament dels grans imperis, i laparició de nous estats. De lesquarterament dels imperis austrohongarès, rus i otomà en van sorgir els nous estats de Polònia, Finlàndia, Estònia, Letònia i Lituània, Iugoslàvia, Txecoslovàquia i Hongria. Grècia, Romania, Bulgària i Albània, van consolidar la independència.Alemanya va haver de fer importants cessions territorials a França, a Bèlgica, a Dinamarca i a Polònia, i es va veure privada de totes les seves colònies. I els canvis polítics van ser: Les dinasties seculars i més tard tradicionals van ser destronades. Els Romanov van caure a Rússia el 1917. Els Habsburg i els Hohenzoller van ser deposats a Àustria i Alemanya, mentre que a Turquia el soldanat va ser abolit.A alemanya i Àustria es van proclamar la república i els seus parlaments van promulgar constitucions democràtiques. El sufragi femení va començar a introduir-se a molts països europeus i el dret de vot es va ampliar notòriament.

C) Econòmics i socials

La Primera Guerra Mundial va significar la pèrdua definitiva de lhegemonia europea en el terreny econòmic. El conflicte va empobrir els bel·ligerants com a conseqüència de les pèrdues sofertes i de lendeutament que en derivà. França va perdre el 30% de la riquesa i Alemanya el 22%.
En contrapartida, els EUS van ser els grans beneficiaris de la guerra i leconomia americana es va convertir en capdavantera de les finances mundials.
A més EUS van suplantar Gran Bretanya en el seu paper de redistribuïdors dels comerç mundial, ja que la flota nord-americana podia assegurar el transport molt millor que no pas la britànica.
La guerra va beneficiar també un segon Estat extraeuropeu; que va ser el Japó. Aquesta també va trasbalsar la societat. Van sorgir uns nous rics, que shavien beneficiat de les comandes de guerra. La pobresa va afectar sobretot els posseïdors de rendes fixes i els assalariarats, que van veure com la inflació reduïa dia rere dia la seva capacitat adquisitiva. Aquest deteriorament de les condicions de vida va provocar el creixement dels moviments reivindicatius obrers i així el nombre de vagues va augmentar mentre els afiliats als sindicats van incrementar-se notòriament.
Finalment, la guerra va donar a les dones un nou lloc a la societat. A la fi del conflicte les dones constituïen el 35% del personal industrial dAlemanya i Gran Bretanya i van començar a incorporar-se a les oficines i a les professions liberals.
La condició femenina anava millorant, encara que molt lentament.

Entradas relacionadas: