Suficiencia català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

Sinonimia : es un fenomen que es dona entre doe o més mots que es poden substitoir mutuament perk tenen el mateix significat
Antonimia : es el fenomen que es dona entre dos mots que tenen significats oposats.
Oracio : es un conjunt de paraules amb un significat complet i lògic
Subjecte : (o sintagma nominal)que ens diu da que o de qui parlem i te com a nucli un nom.
Predicat : (o sintagme verbal)que diu alguna cosa sobre el subjecte i te com a nucli un verb.
Per que una oració sigui ben formada i hi hagi un llibam entre les dues parts , el subjecte i el predicat an de concordar.   
Les oracions enunciatives poden ser de dos tipus :afirmatives o negatives :Aquestes dereres es forman amb l'adberbi no devant del verb.Amés a més tanbé poden portar alguna partícula,com pas,mai o gens.
Dos mots o expresions son
sinonims quan poden apareixer en contectos similars i per tant,poden intercanviar-se l'un oer l'altre.
Dos tipus de sinonims : els perfectes o totals ques es poden intercaniar en tots els contextos.
falsos sinonims : soriginan en la relacio de significats equivocats que sastableix entre dos mots d'una llengua, la qual es prodoida per un mot duna altre llengua en contacte.
oracio interogativa general: son les que poden estar contestades amb un si o un no
Pracions interrogatives parcials: son les que no poden ser contestades ni afirmativament ni negativament.
imperatives o exhortatives: representan ordres o instruccions
Exclamatives: la corba dentonacio ni puja ni baixa pero es mante en un to mes alt que en una frase enunciativa.

Entradas relacionadas: