Sons africats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,49 KB

 


1-5 de comunicació reflexiva :
Vocalitza atzar , amanyacs , riu , plora , s'involucra en el joc Vocal , a es caracteritza per fills que representin respostes 1 Estímuls de l' ambient ( plors , crits ) o exercicis motorics Involuntaris ( fills guturals ) .Inicialment la conducta innata és i Automàtica . Després passa un servei deliberada i amb finalitat .Principi d' especialització ( plor de Malestar , plor de frustracions , etc )l'infant fills amb experimentació . Fills produeix que enlloc, fill del repertori de la llengua materna . Aquests fills no corresponen necessariament a la llengua materna ( Després sí que és tornin selectius )reconeix el seu nom quan el criden (5è Mes )susceptibilitat a la carrrega afectiva De la veu materna ( somriu amb la veu de la mare , responsable de Forma diferent 1 una veu trista o alegre )

6-18 el balboteig :

verbalitza En resposta al discurs dels altres ; respostes cada vegada més Aproximada paterns parla humana .Fase balbucejant fase del Desenvolupament del llenguatge que fa un approximately els quatre Mesos de edat , ia la com l'infant espontàniament emet sons que al Principi no estan relacionats amb l'idioma de la casa .-al voltant dels 4 mesos d'edat , els Nadons entren en una etapa de balboteig ( etapa de balboteig ) en el Qual es pronuncien de forma espontània una gran varietat de sons , Com ah - goo.
el balboteig no és una imitació de la parla dels Adults , ja que inclou sons de diversos idiomes , fins i tot els sons Que no existeixen en l'idioma de la llar . A partir d'aquest Balboteig hora, un oient no va poder identificar un nen com a ésser , per exemple , francès , coreà , o etíop . Molts d'aquests sons Balbucejants naturals són parells de consonant - vocal formats Simplement agrupant la llengua a la part frontal de la boca ( dóna -da , nana , ta-ta ) o obrint i tancant els llavis ( ma - ma ) , tots Dos dels quals els nadons fer naturalment per alimentar ... Reduplicació de sil · labes (ba - ba - ba , ma - ma - ma , ta-ta - Ta , la - la-la )
10-13 primeres paraules : utilitza Paraules ; típicament per referir-se a objectes


Finalment nostre balboteig arriba a Semblar-se als sons característics i entonacions del nostre Llenguatge familiar . De moment els nens són a 10 mesos d'edat , el Seu balboteig ha canviat perquè una oïda entrenat pot identificar L'idioma de la llar . Fonema sona fos la llengua materna del nen Comença a desaparèixer , igual que la capacitat de discriminar els Sons .Sense l'exposició a altres idiomes , esdevenim funcionalment Sords als sons de la parla fora de les nostres llengües natives . D'aquesta manera , en l'edat adulta els que parlen només anglès no Pot discriminar certs fonemes japonesos en la parla . Tampoc poden Els adults japonesos amb cap entrenament en anglès distingir entre El r anglès i l. Per tant ( créanlo o no ) , la-la - ra - ra pot Semblar la mateixa síl · laba repetida a un adult japonès .

12-18 una paraula frase etapa ( Etapa de les paraules - frase ) : vocabulari creix lentament ; útil Sobretot substantius ; ampliacions en excés begin .

en tot el primer any de vida ( l'edat Exacta varia d'un nen a un altre) , la majoria dels nens entren en L'etapa d'una sola paraula . Ja han après que els sons porten Significats , i s'associen , per exemple , el peix amb una foto d'un Peix . Aquests nens d'un any també comencen a utilitzar els sons per Comunicar significat . Les seves primeres paraules solen contenir una Sola síl · laba - ma o dóna , per exemple- i poden ser tot just Reconeixible . Però els membres de la família aprenen ràpidament a Entendre el llenguatge del nen, ia poc a poc es conforma cada vegada Més amb el llenguatge de la família . En aquesta etapa d'una sola Paraula , una paraula d'inflexió pot ser igual a una frase . " Doggy ! " pot significar " mira al gos per aquí ! "ampliacions en excés sobreextensió assimilació ; " Gosset " , per exemple , pot referir-se a una varietat d'animals De quatre potes , així com als gossos , i la paraula " pare " Pot ser utilitzat en referència a tots els homes . Això passa Simplement perquè , encara que el nen detecta les diferències entre Els diferents tipus d'animals, té una sola paraula ( " gos " )
18-24 raig vocabulari : fast - Mapping facilita la ràpida adquisició de noves paraulesetapa 2 frase de dues paraules : usos Parla telegràfica ;
utilitza més pronoms i verbs( a partir d' aquí no cal ... ? ? ? Seguexi explicat una sota ... )etapa 2,5 frase de tres paraules : Modifica el discurs de prendre oient en compte ; overregularizations Comencen3 usos completa senzilla estructura de L'oració activa ; utilitza oracions per explicar històries que Puguin ser entesos per altres ; usa els plurals 3.5 ampliació de les formes Gramaticals : expressa conceptes amb paraules ; utilitza oracions de Quatre paraules4 usos discurs imaginari ; utilitza Oracions cinc paraules5 de sintaxi ben desenvolupada i Complexa : utilitza una sintaxi més complexa ; utilitza més complex formes d'explicar històries 6 mostra la consciència Metalingüística 

nota : els nens sovint mostren les Diferències individuals en les edats exactes a la qual es mostren Els diversos èxits del desenvolupament esbossat aquí . 


Entradas relacionadas: