Lo somni bernat metge descargar

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,66 KB

 

27-Ausiàs MarchVa néixer probablement a Gandia, en el si d'una família de poetes i cavallers. Després de ser armat cavaller, va participar activament al servei del rei Alfons el Magnànim en diverses campanyes marítimes. Aquestes activitats militars li van reportar privilegis sobre les seves terres. La seva afició literària té precedents familiars: el seu pare, Pere Març, i el seu oncle, Jaume Març, també eren poetes, seguidors de l'escola del Gai Saber; Ausiàs Març se'n va distanciar i va conrear una poètica molt més personal. Es va reti­rar a les seves possessions i esdevingué falconer reial. A partir d'a­quest moment comen~a la seva activitat poètica. Es va casar dues vegades, una amb Isabel Martorell, la germana de Joanot Martorell, i una altra amb Joana Escorna. No va tenir fills legítims, però sí que en va tenir de naturals. Va morir el 1459.

L'obra d' Ausiàs Març

Producció extensa de més de Déu mil versos, que formen un total de 128 poemes. S'hi poden distingir diferents grups de poemes, segons el senyal utilitzat a la tornada: «Plena de seny», «Llir entre cards», «Mon darrer bé», «Amor, amor» i «Oh, folla amor». Es tracta d'una obra fonamentalment amorosa, tret del Cant espiritual.
Ausiàs Març va partir de la tradició trobadoresca pel que fa al plantejament for­mal de I'amor, però les seves obres són molt més evolucionades: desapareixen la figura de la dama feudalitzada i també les lloances cortesanes i idealitzadores que se li adreçaven; s'hi observa una reflexió sistemàtica sobre el sentiment amorós i s'hi dignifica I'amor humà; les relacions home-dona parteixen de I'amor sensual i de I'amor intel·lec­tual: la dama és una dona real, de carn i ossos, com el poeta. La poesia de Març és plena de sinceritat, amb la qual pretén ensenyar; es considera un mestre d'amor perquè ha estat un gran amador, perquè hi ha refle­xionat més que ningú i perquè en la seva experiència ha acceptat el sofriment.

Llengua i estil


Es el primer poeta que va escriure la seva obra en un català sense provençalismes. Lèxic molt més lliure i quotidià i una sintaxi força més flexible i acostada a la llengua parlada. La seva retòrica també és més propera i directa. Recursos d'aproxima­ció al públic lector. Utilitza el vers decasíl·lab. En la darrera estro­fa hi ha el senyal, que amaga la identitat de la dama a la qual va adreçat el poema.

Què és la Cancelleria reial?


Organisme administratiu, fundat per Jaume I, que s’ocuparà de la redacció de tot tipus de documents administratius. La documentació fou redactada en llengua vulgar. Es va convertir en un focus cultural; assimilà i expandí la poesia i l’art francès i tot allò que venia d’Itàlia; contribuí de manera definitiva a millorar i fixar la llengua literària que els escriptors humanistes van usar.

L’Humanisme. Bernat Metge

Va entrar de ben jove a la Cancelleria reial a treballar com a ajudant de registre. Més endavant va entrar al servei de l'infant Joan, futur Joan I, de qui Bernat Metge esdevindria home de confiança. A la cort reial van produir-se esdeveniments conflictius relacionats amb malversació de fons públics per part dels funcionaris que hi treballaven. Bernat Metge també s'hi va veure involucrat. Aleshores va utilitzar la literatura per defensar-se. El punt cul­minant va arribar en el moment que el rei Joan I va morir de forma misteriosa i Bernat Metge i altres oficials foren acusats de la seva mort. Va realitzar la seva defensa literària amb Lo somni i poc després va ser absolt i rehabilitat i va tornar a formar part de la Cancelleria, ja en temps de Martí I.

El primer gran humanista català

Les primeres obres de Bernat Metge encara van ser escrites seguint les coorde­nades de la literatura medieval. A poc a poc va anar-hi introduint elements huma­nistes. La primera obra en prosa important és la historia de Valter e Griselda
.
L’Apologia
es mes humanista. La seva obra mestra es Lo somni.Lo somni És una obra d'estructura perfecta i d'una gran qualitat estilística, Bernat Metge la va escriure per convèncer Martí l’Humà de la seva innocència davant les acusa­cions que l'havien relacionat amb la mort de Joan I. En I'obra abandona el seu escepticisme habitual per uns posicionaments més religiosos i fa un elogi abrandat de les reines catalanes. L’obra es presenta com un viatge oníric que l'autor fa a l'altre món, En somnis se li apareix Joan I, amb el qual Bernat Metge manté un diàleg sobre quatre temes basics que formaran les quatre parts o llibres en que es divideix I'obra:

-Primer llibre

S'hi parla de la immortalitat de l'ànima.

-Segon llibre

Els diàlegs són de temàtica més mundana. Hi apareix Joan I al purgatori i queda ben ciar que ha mort per voluntat divina.

-Tercer llibre

Comença amb la descripció que fan Orfeu i Tirèsies de les seves vides i acaba amb un atac contra les dones .

-Quart llibre

Presenta l'autor, que pren la paraula per defensar les dones, especialment les reines catalanes, i fa, en canvi, una invectiva contra els homes.

Entradas relacionadas: