Massa de solut

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,75 KB

 

Thomson:


El 1998 va proposar el primer model atòmic que suposava l’existència d’una esfera d’electricitat positiva.

Rutherford:

Va bombardejar en partícules Alfa (nucli d’heli 2 protons i dos neutrons) una lamina d’or molt fina de 10 elevat a -10 metres de gruixària.

Dalton:

Va considerar molt seriosament l’existència d’àtoms com a components basics i  últims de la matèria.

Una dissolució

Està composta per un solut i un dissolvent.
Dissolució es un sistema material al qual san combinat dues o més substancies.

Solut:

es la part que està en menor proporció.

Dissolvent:

és la part que està en major proporció.

Cineticomolecular:

La matèria està formada per àtoms partícules o molècules que es mantenen unides entre si  per les forces d’atracció. Les partícules que componen la matèria estan en moviment continu com més gran es la temperatura més gran n’és el moviment.    

Sòlit:

Es caracteritza perquè les partícules que el componen estan molt juntes pràcticament en contacte i en posició més o manco fixes.

Líquid:

Les forces entre les partícules són més dèbils que en l’estat sòlid. Això permet que tenguin certa llibertat de rotació i translació, adopten formes variables segons el recipient que els conte i tenen volum constant.

Gasos:

Les forces d’atracció són pràcticament nul·les i les partícula adquireixen una mobilitat de vibració, rotació i translació. A diferencia dels líquids i els solids es poden comprimir i expandir facilment.D=M/V           V=M/D           M=D·V%massa= m (g) solut / m (g) solut + m (g) dissolvent     ·100%volum= v (ml) solut / v (ml) dissolució    ·100g/l= m (g) solut / v (l) disolucióconcentració= quantitat de solut / quantitat de dissoluciódiluïda:
Quan la proporció de solut respecta el dissolvent es molt reduïdaconcentrada:
La relació entre la quantitat de solut i de dissolvent es alta.

Saturada

Quan a una determinada temperatura, no admet més quantitat de solut sense afegir més dissolvent.                                                                                                                                            

Homogenies

2 component  no veure                                                                                               Mescles                                
Sistema material                                                                                         heterogenies:
1 component i si pot veureelements:
subs pures no poden descompondre en altre + sencilles.

Substancies pures

Compostots: subs pures formades per 2 o + elementsCm 3=                                                            mlDm 3=                                                           litreM 3=                                                              klQuarterada=

Entradas relacionadas: