Soldataren osaera

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,22 KB

 
  • Giza baliabideak/giza kapitala= enpresek lanerako dituzten indarrak dira, enpresa-antolakuntza osatzen duten pertsonak eta horiek dituzten gaitasun profesionalak.

  • Pertsonal saila= enpresaren barne antolakuntzaren barruan, giza baliabideen arloak dauka baliabide horiek kudeatzeko ardura.

1.Enpresak behar dituen pertsonak hautatzea eta prestakuntza ematea

2. Langileei beren lana egiteko behar dituzten baliabideak eskura jartzea

3. Langileak bere premiak bete ditzan ahalegintzea

  • Plantilla= enpresa baten lanpostuen zerrenda.

  • Lana eta haren ezaugarriak=pertsonek enpresaren barruan betetzen dituzten zereginak eta jarduera multzoa da.

1. Borondatezkoa= pertsonak erabakitzen du zer, nola eta non egin lana

2. Besteren konturako= beste pertsona batentzat lan egitea soldataren truke

3.Ordaindu= lana ordaindu egin behar da

4. Mendekoa= langile lana enpresa buruen erabakien mende dago

  • Lan esparru edo harremaneko araudi edo legedi orokorra=

1.Langileen estatutua= oinarrizko araudia, langile eta enpresen eskubideak, askatasunak eta betebeharrak zehazten ditu.

2.Europar batasuneko araudia= langileen gutxienezko bizi maila bermatzen dute

3.Hitzarmen kolektiboak= aplikatuko diren lan-baldintzak eta bizikidetza arauak dira. Hitzarmenetan adosten dena errespetatu egin behar da langileen estatutuan agertzen diren arauak.

4.Lan kontratua= langilearen eta enpresaren arteko akordio bat eta lan harremanaren ezaugarriak hitzartzen dituzte

  • Sindikatua= langileen elkarte bat, haiek dituzten interes komunak defendatzeko.

  • Negoziazio kolektiboa= lantegi, enpresa edo sektore bateko jarduera zein baldintzetan garatuko den adosteko, langileen eta enpresaburuen arteko akordio bat lortzeko prozesua da.

Entradas relacionadas: