Sofistas y Socrates

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 3,19 KB

SOFISTAS- afilo trasladase a atenas,os sofistas e socrates represntaban as preocupacions e intereses da democracia ateniense.a democracia a liberdade e a ley son temas importantes fundamentales neste periodo,a ley centrara a maior aprte das discusiones.os sofistas consideraran as leies carentes de valor absoluto,contapoñendose aoa carcter universal e permanetnte da natureza,esta contraposicion entre a lei e a natureza convirtese no tema do momento,os sofistas eran estranxeiros en atenas cultos e coñecedorees,aportan novas ideas,a palabra"sofista"foi a o principio un sinonimo de sabio mais tarde pasaria a significar habil enganador,platon ve aos sofistas superficiais e desctructivos,ao ser estranxeiros en atenas,os sofistas non podian intervir directamente na politica da cidade sen embargo formaban a maioria dos politicos atenienses,en primeiro lugar foron educadores,a idea mais importante e a distincion entre nomos e physis.SOCRATES-alguns considerano un sofista mais pero non encaixaba na sofistica xq:era ateniense mentras que os esofistas eran extranxeiros,non cobraba polos seus servicios,non escribiu nada.distinguiase sobre todo dos sofistas nunha cuestion a posibilidade de ensinar arete(virtude)virtude e untermino moralmente na linguaxe moralizante moderna,os gregos non o entendian asi,os sofistas pensaban que a arete podia ensinarse ,socrates cria que non,os sofistas crian qeu as virtudes da cidadania podian ensinarse,que calquera podia adquirirlo saber necesario para ter unha oa actuacion na politica da cidade,socrates di qeu o saber non se transmite que e algo que temos q que so hay qeu sacar de dentro,a idea tradiciona e que non se pode ensinar trasmitese pola asociacion coa xente boa,a virtude de certas cualidades naturales,o metodo que usaba socrates nas discusions cos seus discipulos teria duas partes:ironia-fai preguntas de tal modo que descubra a sua ignorancia o saber socratico fundase sobre a ignorancia"so sei que non sei nada".maieutica-facer preguntas para que o outro chegue a descubrir as verdades en si mesmo.socrates interesalle o mesmo tipo de temas que aos sofistas,o obrar ben ou mal a xustiza,combate o relativismo dos sofistas,para eles o bon e o mal son relativos,non hay nada bo nen nada malo e o pensamento dos homes o que o fai tal.aristoteles di que "duas cousas poden ser atribuidas a socrates:os razonamentos inductivos e adefinicion do universal"o proceso e inductivo,parte de casos concretos,a doutrina etica mais carateristica se socrates e o qeu coñecemos como"intelectualismo moral":a virtude pode ser coñecida o que conoce o que e con obra ben,canto mais coñece un a un mesmo obrase mellor,estas actividades de socrates deberon parecer moi extrañas aos concidadans,anito,meleto e licon denunciaron por:non honrar aos deuses que honra a cidade e por introducir "dioses"extraños e por botar a perder a xuventude.

Entradas relacionadas: