Socis 1 eso

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en español con un tamaño de 3,37 KB

 
SOCIALS:
UN
OCEA ES UNA GRAN MASSA D'AIGUA QUE SEPAREN CONTINENTS_ ELS MARS SON LA PROLONGACIO DELS OCEAN A LES ZONES MES PROPERES AL CONTINENTS.____ EL TREBALL DELS RIUS: CURS ALT: PROCES D'EROSIO
CURS MITJA: TREBALL DE TRANSPORT, CURS BAIX: TREBALL DE SEDIMENTACIO
LLACS: SON MASES D'AIGUA PERMANENT DIPOSITADA EN DEPRESIONS I K S'ALIMENTEN D'AIGUA DE LA PLUJA I DELS RIUS.RIUS: SON CORRENTS CONTINUS D'AIGUA, LA KUANTITAT DAIGUA K PORTA UN RIU ES EL CABAL, EL CONJUNT DE TERRES K PORTEN LAIGUA DUN RIU ES LA CONCA, EL REGIM DUN RIU SON LES VARIACIONS K EXPERIMENTA EL CABAL AL LLARG DE LAÑ_SI UN RIU TE UN REGIM PLUVIAL ESK LA SEVA AIGUA PROVE DE LA PLUJA SI LA PLUJA NO ES REGULAR A LES EPOKES DE PLUJA SOFRIRA CRESCUDES I A LES EPOKES SEKES SOFRIRA ESTIATGES. SI EL RIU ES DE REGIM NIVAL VOLDRA DIR K LES AIGUS PROVENEN DE LES FOSSES DE LES NEUS.
LES ONES SON ONDULACIONS K ES FORMEN KUAN EL VENT AGITA LA SUPERFICIE DE MARS I OCEANS.
LES MAREES SON ASCENSOS I DESCENSOS DEL NIVELL DE LAIGUA DEL MAR PROVOCATS PEL LEFECTE DE LA LUNA. ELS CORRENTS MARINS SON COM GRANS RIUS K DISCORREN PELS OCEANS.___ LATMOSFERA ES UNA CAPA GASOSA DE MES DE 1000 KM DE GRUIX K EMBOLCALLA LA TERRA. LOZO ES UN GAS K ES TROBA A 50 KM DE DISTANCIA K FILTRA ELS RAIGOS ULTRAVIOLATS DEL SOL LEFECTE HIVERNACLE. LES RADIACIONS SOLARS K ARRIBEN A LA TERRA ES REFLECTEIXEN, REBOTEM I ESCALFEN LATMOSFERA AKEST FENOMEN ES ESENCIAL PER A LA VIDA PK SI NO LA TEMPERATURA MITJANA DE LA TERRA SERIA DE 30 a 50 º MES BAIXA.


LA TEMPERATURA ATMOSFERICA ES EL GRAU DESCALFAMENT DE LAIRE A CAUSA DE LA RADIACIO SOLAR.EL CANVIS DE TEMPERATURA VENEN A CAUSA DE LA LATITUD LALTITUD I LA DISTANCIA AL MAR.
LA HUMITAT ES LA KUANTITA DE VAPOR DAIGUA K HIHA A LAIRE LA KUANTITAT DE VAPOR DAIGUA K POT CONTENIR LAIRE DEPEN DE LA SEVA TEMPERATURA
EL PES O LA FORÇA K FA LAIRE SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE S'ANOMENA
PRESIO ATMOSFERICA LAIRE CALID: ES UN AIRE POC DENS I K PESA POC LAIRE FRED ES MES DENS I PESANT EL VENT: ES UNA MASSA DAIRE EN MOVIMENT K SORIGINA KUAN ENTRE DOS LLOCS O ZONES SI REGISTREN PRESIONS ATMOSFERIQUES DIFERENTS. ELS VENTS CONSTANTS SELS I DIU ALISIS I ALS VENTS ESTACIONALS SELS I DIU MONSONS.

Entradas relacionadas: