Societat de responsabilitat limitada eoe

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,44 KB

 

5.1 Justifica la resposta per cada una de les informacions donades

SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

-Només poden aportar 3.500€ entre els dos.

Mínim 3.000, no hi ha problema de capital.

-No volen respondre dels possibles deutes que generi l’empresa amb el pis on viuen.

La responsabilitat està limitada a les aportacions, no arrisquen el pis on viuen.

-No volen que entrin nous socis a l’empresa.

Es difícil que entrin socis nous, ja que en la transmissió de les participacions tenen preferència els socis.

-Volen garantir, que després d’un temps, l’Oriol sigui el soci únic de l’empresa.

Pot ser unipersonal o sigui que no hi ha problema.

CURS 2012-2013 SÈRIE 1

4.1 Què és un clúster? Digues tres de les principals característiques

És una concentració geogràfica d’empreses, institucions, organitzacions... Que comparteixen un interès econòmic i estratègic concret, afavorint la localització i a la mateixa vegada competeixen i cooperen. L’existència d’un clúster suposa que tots els agents econòmics interessats, institucions i empreses, estan implicats en l’assoliment de l’objectiu comú, la creació de sinergies per a tot el territori.

CARACTERÍSTIQUES

-Concentració geogràfica de l’activitat econòmica.

-Especialització en un sector econòmic concret.

-Triple hèlix: sistema administració-universitat-empresa.

4.2 Els clústers afavoreixen la localització o la deslocalització empresarial?

Afavoreixen la localització perquè, permeten aprofitar el. Mercat de treball local, accedir fàcilment als mercats de clients i proveïdors, disposar d’ajuts i infraestructures, estar a prop de les matèries primeres, disposar de transports...

En canvi la deslocalització fa que una de les fases del procés de producció es situï fora de l’espai tradicional on està primerament localitzada una unitat de producció. La deslocalització normalment es produeix per raons d’abaratiment de costos laborals, incentius fiscals o financers, la qual cosa comporta la instal·lació de fases productives a països menys desenvolupats. El text en aquest cas no parla d’això.

4.3 5 factors a l’hora de decidir la localització d’una empresa:

-Demanda del mercat.

-Disponibilitat de les matèries primeres.

-Mercat de treball: legislació laboral, qualificació dels treballadors, etc.

-Cost dels terrenys i construccions.

-Desenvolupament de la regió.
Entradas relacionadas: