Societat de classes sociologia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,72 KB

 
ESTRIFICACIÓ SOCIAL: es la diferenciació de grups definits pels recursos econòmics, pel poder o pel prestigi.CLASSIFICACIÓ:societat igualitàries:(caçadors i recol·lectors)hi ha tantes posicions de categoria o de poder social , les posicions de prestigi s’adquireixen no són hereditàries, hi domina el compartir. Societat de rangs:(ramaderia, agricultura)estan estratificades en grups socials amb accés desigual al prestigi o a l’estatus, però amb accés igual pel que fa als recursos econòmics o al poder(el poder es hereditari)societat de classes i castes: tenen accés diferent tant al poder i al prestigi com als recursos econòmics(s’estructuren per) classes: conjunt de persones que tenen les mateixes oportunitats d’obtenir recursos econòmic, poder i prestigi. No depèn únicament de nivell econòmic, també són elem que caracteritzen els membres d’una classe i les idees religioses, la manera d’educar als fills...Constitueixenla classe alta:els propietaris de  mitjans de producció(import quotes de poder polític i de prestigi social. classe mitjana: inclou petits propietaris de tipus industrial o comercial d’alt nivell adquisitiu(més membres) classe baixa: comprèn el sector social amb menys nivell econòmic i tmb cultural(person asalariades de baix nivell econom.//La classe social en que es neix és determinat.  castes: és un sist exclusiu de l’hinduisme i es dóna a l’Índia, casta:és un estament de la societat , els membres d’una casra poden passar a una casta superior gràcies al seu treball _______ESTATUS: és la posició que ocupa una persona dins d’un grup social ROL: es el conjunt de conductes, el comportament que la societat espera d’una persona segons el seu estatus(a cada estatus li correspon un rol i estan definits per la societat) estatus assignats, diferencies gª la societat assigna uns rols a les persones en funció del seu sexe(difer gª) les difern fan referència al fet que els homes duen a terme unes determinades conductes i  les dones unes altres (rols difer) les explicac: a teoria de la força: segons la qual les dones no poden fer unes activitats determinades pq no són compatibles amb tenir cura dels fills.
la teoria de la prescindibilitat,
els homes fan les feines més perilloses pq no són tan prescindibles com les dones per a la reproducció_____

AUTORS:Saint Simon: societat basada en producció, confiança i ciència per millor societat, la ciència justifica la societat. Auguste Comte: tot passa mitjançant uns fets, convertir desordre en ordre, l’home responsable de la societat. Emile Durklhem: aporta bases de mètode d’investigació psicologia. Karl Marx: comunisme en lloc de capitalisme. George Helel: Si passa algú dolent a la història aquest fet no es repesrà. (Raó-acció, ev-diàleg). Max Weber:crea associació Alemanya de sociòlegs


Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Història