En la socialització secundaria els infants aprenen

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,17 KB

 

El joc compleix diferents funcions de la vida del nen. Durant el joc l’infant és actiu i per tant, satisfà el seu desig de moviment i d’acció.

El joc enriqueix els seus coneixements, les seves experiències i construeix un dels instruments que li permeten conèixer el món.

Mentre juga descobreix les propietats dels objectes que l’envolten i aprenen el que es pot fer.

Quan juga utilitza els moviments que acaba d’aprendre i diferents maneres d’activitat.

L’infant sempre que pot juga. L’infant en el joc apren a observar, a actuar seriosament. Mentre agrupa els objectes, els ajunta, construeix alguna cosa, aprèn a preveure el que construira es a dir experimenta.

El joc li ofereix la possibilitat de resoldre les seves tensions interiors. Desenvolupa la imaginació, li permet conèixer la vida dels adults.

El joc dels infants és doncs una activitat estimulant i útil desde diferents punts de vista. El nen si juga no és perquè el joc es útil ni perquè el prepara per la vida, juga perquè a través del joc realitza els propis desitjos i aspiracions, juga perquè li agrada jugar, perquè és felíç.

MATERIAL NO ESTRUCTURAT

El materialno estructuratésaquell queno ha estatespecialmentpensatper educaro jugar,peròque no obstant aixòofereix granspossibilitatsperquè el neninvestiguiper simateix, des del seupropi interèsicuriositat

Pinces de la roba

 • Rul·los de cabell de plastic

 • Esponges

 • Claus

 • Miralls

Reciclats/Natura

 • Tubs de cartró

 • Ampolles de plastic transparents

 • Cadenes

 • Taps de plastic i de metall

 • Traps

 • Cordons

 • Petxines

 • Pinyes

 • Branques de diferents arbres

 • Plantes

 • Sorra

Entradas relacionadas: