Soci

Enviado por Anónimo y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,85 KB

 

serfs:pagesos qe acudeixen al señor feudal x podersi refugiar.feu:una gran extensió de terres, propietat dun señor feudal.pactes de fidelitat q sanomenen vassallatges,consisteix:nombles dun regne juraven fidelitat al monarca. u feien en un acte solemne q constava d 2 parts:l\\'homenatge:en q el noble agenollat davan el monarca, li jurava fidelitat. la investidura:el monarca cedia un feu al seu noble vassall.a canvi dl feu, el vassall es comprometia a donar ajuda militar i consell al seu señor.estament:1(privilegiats).nobles(comtes, marqesos, cavallers..) eren els qi guerrejaven i defensaven la poblacio si hi havia guerra.2(previligiats).eclesiàstics(bisbes, abats..) eren els qi pregaven a déu i dirigien la cristiandat.3(prefiligiats).pagesos:amb la seva feina mantenien els altres estaments. costituïen la majoria de la poblacio.el rei nomes tenia aqets poders sobre els feus dels vassalls:era el cap de l\\'exèrcit feudal, cobrava alguns tributs, impartia justicia.cort:els reis medievals no tenien una residencia fixa, es traslladaven a algunes de les seves ciutats o castells i hi residien temporades llargues o curtes.anaven amb la seva familia i una serie de nobles, eclesiastics, juristes,servents,guerrers.., qe formaven la seva cort.consell reial o curia reial:dintre de la cort, es va crear un grup dintims del rei q laconsellaven en totes les kuestions i lajudaven a governar.ordre de cavalleria:una institucio qe tenia com a ideals mes importants la valentia,la fidelitat a la paraula donada i la defensa de vidues i pobres.x ser cavaller:a 6 añs,patges i alesores aprenien a comportar-se entre nobles i dames;dspres eren escuders:alesores comensaven el dur ensinistrament militar i servien com a portadors de leskut del seu señor.18añs,eren anomenats cavallers.a partir dara poden entrar en combat i participar en torneigs.guerra:principal activitat dun cavaller.tme organitzaven torneigs i caceres.mainades:rei convocava una guerra, els vasalls anaven amb les tropes al lloc d concentracio i formaven mainades.campaña militar:es duien a terme durant les estacions propicies(primavera i estiu). generalmnt les batalles es decidien amb carregues de cavallers e en grups i seguits x la infanteria satacaven durament.al segle 13 van prendre mes importancia els arqers i ballesters.pau de déu:prohibir els atacs als viatgers, als febles i als llocs sagrats.treva de déu:per limitar la durada dls combats.torre d l\\'homenatge:hi vivia el señor i la seva familia.gran sala:el centre d la vida dl castell i les parets staven guarnides amb tapissos x contrarestar la fredor dels murs.el señor feudal tenia 3 diversions: bons ápats:per celebrar els matrimonis o la tornada d campañes,hi intervenien els joglars x alegrar la festa. torneigs:senfrontaven cavallers armats per conseguir triomf descavalcant els seus adversaris. caça:als boscos de la seva reserva,q li proporcionava distraccio i una part de la dieta.reserva senyorial:part del feu qe el señor es reservava x explotarla directamen i on tenia la residencia.masos:trosos d terra cedits als pagesos a canvi del pagament de rendes en forma d productes i prestacions personals en forma dores d treball a la reserva señorial o al castell.vilans:homes i dones teorikament lliures, no eren propietaris de la terra q treballaven.serfs:ocupaven lesglaó mes baix d la societat i eren mal vistos pls altres.no eren lliures:no podien abandonar les terres del señor i no podien casarse sense el seu permis.autosuficients:produien tot allo qe necesitaven.rotacio biennal:habien de deixar descansar la terra un quant temps(guaret)perqe no disposaven dadobs.conreaven:cereals x fer pa, llegums(mongetes,cigrons..),vinyes,cebes,enciams i arbres fruiters.

Entradas relacionadas: