On situava la terra Aristòtil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 

1.Quina es la estructura disciplinar I l’objecte d’estudi de la geografia física?

aire (atmosfera) climatologiameteorologia

Superfície Terrestre (litosfera)geomorfologiageologia

Aigües (hidrosfera) hidrogeografiahidrologia

Éssers Vius (biosfera) biogeografiabiologia

Soledafogeografia edafologia

La geografia física és l’estudi de les Característiques espacials, temporals i les relacions de tots els fenòmens de L’entorn físic de la Terra.

2.En que es diferencia la concepció De l’Univers i de la posició de la Terra segons Ptolomeu i Copèrnic? Què Proposen?

Copèrnic creia que el centre de l’univers es Trobava proper al sol. Al voltant del sol situava Mercuri, Venus, la terra, la Lluna, Mart, júpiter i Saturn. Pel que fa a la posició de la Terra, afirmava Que tenia tres moviments: rotació diària, revolució anual i inclinació anual Del seu eix. El moviment retrograda dels planetes és explicat pel moviment de La Terra.

Ptolomeu en canvi,

3.En el context de la forma, Dimensió i moviments de la Terra, què signifiquen les expressions següents? Latitud, tròpics o línies dels tròpics, periheli, geoide.

Latitud: distancia angular entre la línia Equatorial i punt determinat de la Terra, mesurada al llarg del meridià en el Que es troba el punt determinat.

Tròpics: cercle imaginari traçat en l’esfera Terrestre i que es paral·lel a l’Ecuador.

Periheli: punt més proper a l’òrbita d’un cos Celeste al voltant del sol.

Geoide: cos definit per la superfície Equipotencial del camp de gravetat terrestre.

4.En geografia o geo física, en que Consisteix l’ús d’un mètode inductiu?

En el cas d’utilitzar el mètode inductiu, cal Realitzar un estudi de camp i un cop fet, relacionar-lo amb altres casos Similar. En aquest tipus de mètode els processos que s’utilitzen són L’observació, descripció, medició, classificació i explicació.

5.Qui es Alfred Wegener? Què Proposa?

Wegener va ser un meteoròleg alemany a finals Del Segle XIX i començaments del XX. Va proposar la teoria de la deriva Continental. La deriva continental és el desplaçament de les masses Continentals respecte de les altres.

6.Caracteritza breument les roques situant-les en el context de la classificació de roques: conglomerat, piroclast, granit i pissarra.

Conglomerat:
roca sedimentaria detrítica.
Piroclast: roca volcànica.Granit: roca plutònica.Pissarra: roca volcànica.

Entradas relacionadas: