Els sistemes nerviós i hormonal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,76 KB

 

El sistema nerviós perifèric esta format  per ganglis i nervis.

  • Un gangli és un conjunt de somes neuronals

  • Un nervi  és una agrupació d’axons del SNP

El SNP es divideix en dos subsistemes:

  1. Sistema nerviós somàtic:
    les seves neurones controlen
    els músculs que mouen el nostre esquelet. Produeixen moviments voluntaris, és a dir, conscients

  2. Sistema nerviós autònom: les seves neurones controlen les glàndules i les vísceres, per la qual cosa no som conscients de la seva actuació.

Controlen els actes involuntaris, que no depenen de la nostra voluntat, com el batec del cardíac, la temperatura o la digestió

Està format per dos sistemes antagonistes , es a dir, que fan funcions contraries , si un activa un òrgan el altre el deté.

  • El sistema nerviós simpàtic que actua en situacions d'estrès

  • El sistema nerviós parasimpàtic que actua en moments de relaxació

Hi ha diferents tipus de neurones segons la funció que realitzen...

Neurones sensitives: Pertanyen al SNP i són les encarregades de transportar informació del medi intern o extern des dels receptors sensorials fins al SNC.

Son neurones bipolars o pseudounipolars i els seus axons s'agrupen formant nervis sensitius

Neurones motores: Pertanyen al SNP i són les encarregades de portar ordres del SNC als efectors

Són neurones multipolars i els seus àxons s’agrupen formant nervis motors

Interneurones: Pertanyen al SNC i són les encarregades d’integrar la informació. Són neurones multipolars
Entradas relacionadas: