Sistema nerviós somatic

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,24 KB

 

El sistema nerviós és una xarxa neuronal de cèl·lules especialitzades que transmeten informació sobre l'entorn d'un animal i sobre ell mateix. Processa aquesta informació i ocasiona reaccions en altres parts del cos. Està constituït per milers de milions de neuronesi altres cèl·lules especialitzades anomenades glies,

Organització:


Sistema nerviós central(SNC) :Està format per dues estructures que tenen en comú el fet d’estar envoltades d’os:

  • L'encèfal, que es troba a l’interior del crani i es compon de tres òrgans: el cervell, el cerebel i el tronc encefàlic

  • La medul·la espinal que recorre tot el tronc des de la base del crani fins al final de l’esquena per l’interior de la columna vertebral

  • El sistema nerviós central es troba embolicat per tres membranes protectores, les meninges, anomenades duramàter, aracnoide i piamàter(de l’exterior a l’interior)


Entradas relacionadas: