Sistema nerviós autonum

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,03 KB

 

6-QUINS ALTRES ÒRGANS TÉ EL CERVELL?

-

Cerebel

-bulb raquidi

-medul.La espinal


7-ESQUEMA DE COM ES DIVIDEIX EL SISTEMA NERVIÓS

    Sistema nerviós central - 1.Cervell 2.Cerebel 3.Bulb raquidi 4.Medul.La espinal


    Sistema nerviós perifèric - nervis somàtics

                                            - nervis autònoms - simpàtics

                                                                         - parasimpàtics


8-QUÈ SÓN ELS MOVIMENTS REFLEXOS?

Són moviments que fem sense pensar i per protegir-nos quan ens trobem en situacions d’agressions inesperades, com una punxada, una mossegada, una cremada, etc.


9-PARTS DE L’ESQUELET

CAP - mand. Superior

       - mand. Inferior

       - temporal

       - occipital

       - parietals

       - frontal


COS - atlas

       - vèrtebres cervicals

       - “ “ toràciques

       - “ “ lumbars

       - costelles

       - estèrnum

       - sacre

       - còccix


EXTREMITATS - húmer

                         - cúbit i radi

                         - carpians

                         - metacarpians

                         - clavícula

                         - omòplat

                         - fèmur


10-QUINS SÓN ELS TIPUS D’ESQUELET?

Intern articulat - vertebrats

Intern rígid - cefalòpodes

Extern articulat - artròpodes

Extern rígid - molts invertebrats


11-QUINES FUNCIONS TÉ L’ESQUELET?

L’esquelet té com a objectiu donar forma al cos dels animals i protegir les parts més delicades.


Entradas relacionadas: