Sistema nerviós

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,01 KB

 SISTEMA NERVIÓS
Neurones transmaten impulsos nerviosos. Neurones tenen un cos cel.lular i 2 tipus de prolongacions:
- Dentrites: curtes i nombroses, capten els impulsos nerviosos.
- L'axon: Prolongació única i molt llarga. L'axon pot conduir els impulsos nerviosos a zones molt alluny del cos.
Axons de moltes neurones formen els nirvis.
+ velocitat a que circula sa informació depen de si l'axon està envoltat o no de cel.lules anomenades cel.lules de schwann-
+ La distancia que hi ha de una neurona a una altre es diu espai sinaptic i hi ha uns neurotransmisors que no deixen que es talli s'impuls electric.
--> Sisteme nerviós central
+ Capaç de perçebre estimuls i eleborar respostes. Està format per s'encèfal on se desideixen ses respostes voluntaries i sa medula espinal on es fan les respostes dels actes involuntaris.
+ A s'cencèfal hi ha el: cervell, cerebel i bulb raquidi.
Medula espinal_ Teixit nerviós i està recobert per 3 meninges i protegit per la columna vertebral. De sa medula, surten i arriben nervis.
--> Sistema nerviós periferic
Està format per nervis tan sensitius com motors. Nervis s'anomenen: Cranials si procedeixen s'encefal i raquidis si surten de la medul.la.
El SSP, segons la seva funció es divideix amb 2 :
- Somàtic:Moviments voluntaris
- Autonom: Moviments involuntaris dels organs interns.
--> Substania blanca axons que contenen mielina." " " "gris cossos neuronals q no tenen mielina.

Entradas relacionadas: