Sistema circulatori

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,06 KB

Sistema circulatori
Funcion: repartiment dde nutrients i oxigen; recollida de les substancies de rebuig, CO2; transport dhormones i circulacio delements celulars. Cor-> es un organ musculos entrre els dos pulmons, dividit en 4 cavitats: 2 auricules i 2 ventricles.
AU i VEN eskerre es comunik . per la válvula mitral. AU i VEN dreta válvula tricúspide. Format per 3 capes:
pericardi-funcio protectora, miocardi-responsable ddels moviment del cor. , lendocardi-recobreix linterior del cor. Vasos sanguinis -> son els conductes per on circula la sang. Arteries vasos k surten del cor per distribuir la sang per tot el cos. Venes retornen la sang al cor. Estan constituits per trres capes de teixit : capa interna teixit epitelail; capa mitjna de teixit muscular i capa externa de teixit conjuntiu. Arterioles ramificacion de les arteries venules ramificacions de les venes capilars ramificacions darterioles i venules i les seves parets son mol fines, pk i te llok lintercanvi de substancies am les celules. La sang -> formada per el plasma i elements celulars. Plasma likid compost per aigua i diverses substancies. Elements celulars son eritrocits- transporten oxigen al seu interior gracies a una proteina anome hemoglobina
Leucocits- combaten les infeccions destruint els agents infecciosos. Trombocits- intervenen en els processos de coagulacio.
Moviments del cor. La sístole moviment de contraccio i la diástole moviment de relaxacio. Circulacio del sang
Major-la sang recorre els organs del cos distribuint nutrients i oxigen - pulmos. La sang carretada oxigen pasa del AU I VEN eskerre surt del cor per lalteria aorta. La sang va cedint nutriens i oxigen k transporta a les celules i recull el dioxid. El recorregut finalitza kuan la sang torna AU dreta a traves les venes caves.
Menor-la sang va des del cor cap als pulmons per cedir el dioxid i captar oxigen.la sang pasa de AU dreta a VEN pret i va haches capa les arteries pulmonars. En els alveols pulmonars te llok lintercanvi gasos. La sang carretada doxigen entra de nou en AU eskerra a traves de les venes pulmonars. Pk i hagi un recoregut complet ha de passar 2 cops pel cor, lesser huma la sang realitza un circulacio doble.
El sistema excretor compren el sistema digestiu , respiratori, glandules sudoripares i aparell urinari.
Aparell urinari format pels ronyons i vies urinaries ronyons son dos organ situats a cada costat de la columna vertebral es produiex l’orina. Vies urinaries constituide pels ureters, la bufeta urinaria i la uretra. Ureters son 2 conductes k condueixen lorina fins a la bufeta urinaria. Bufeta urinaria organ situat al final dels ureters. Uretra es un organ k parteix de la bufeta . sobre a lexterior mitjançant in esfínter per expulsar lorina. Cada ronyo conte milions de nefrons, k son petites estructures encarregades de filtar la sang i formar lorina. Consta dun glomerul renal k es un cabdell de capilars embolicats per la capsula de BOwman i un tubul renal. En el glomerul es filtra la sang de manera k una barreja daigua i substancies passa a la capsula de Bowma.
La barreja surt pel tubul renal on gran part de laigua i de les substancies k son aprofitables es reabsorbida. Les subs. De rebuig i pert de laigua es dirigeix cap als ureters.

Entradas relacionadas: