Sistema de bancs de reserves fraccionaries

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,17 KB

 

T12


 

BANC CENTRAL:


institució encarregada de supervisar el sistema bancari i de regular la quantitat de diner que hi ha en l’economia.

BANC D'Espanya:

és la autoritat

Monetària i regula l’activitat financera del país.Actua com a membre del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

FUINCIONS DEL SEBC

Definir i executar la política monetaria de la zona euro. Gestionar les reserves de divises dels paisos membres. Propiciar el bon funcionament del sistema de pagaments. Autoritzar l'emissió de bitllets de curs legal a l'U.E.

EUROSISTEMA:

Autoritat monetària comuna de la zona del euro


L’objectiu delsbancs centrals:

estabilitat del preu,tipus d’interès moderats a llarg termini i creixement economic coherent amb les possibilitats de l’economia.

El balanç del banc central

1:


PARTIDES DE L’ACTIU: or i divisess,crèdits del sistema Bancari títols de deute de l’Estat.

2:

PARTIDES DEL PASSIU: Efectiu a les mans del públic, reserves bancàries i altres passius no monetaris.

RESERVES D'OR I DIVISES EXTERIORS:

Són les possessions de divises i d’altres actius que té un País que poden utilizar-se per a satisfer les demandes de Divises.

BASE MONETARIA:

Constituïda pels passius monetaris del Banc Central.

OPERACIONS DE MERCAT OBERTsón les compres i vendes de títols públics que fa el Banc Central per reduir o incrementar la quantitat de diners.

INCIDENCIA DEL BANC CENTRAL SOBRE L'OFERTA MONETARIA: 1:

Alterant la base monetària 2:
M
odificant el coeficient de reserves.

Política MONETARIASón les desicions que les autoritats monetàries prenen per modificar la quantitat de diner o el tipus d’interès.

Política MONETARIA EXPANSIVA:

fa que augmenti la quantitat de diners i baixi el tipus d’interès Política MONETARIA RESTRICTIVA:
fa que es redueixi la quantitat de diners i augmenti el tipus d’interès.
Eurosistema disposa de tres grups
d’instruments:

1.OPERACIONS DE MERCAT OBERT

2.RESERVES MÍNIMES OBLIGATÒRIES: dipòsits que les Entitats de contrapartida han de mantener Obligatòriament en els bancs centrals nacionals. Reserves bancàries: Dipositades pels bancs Comrcials als bancs centrals .Són la base per La creació múltiple de dipòsits per part del sistema

Bancari.
3.FACILITATS PERMANENTS: operacions mitjançant Les quals el BCE permet als bancs ajustar la seva l’iquiditat.
3.

1

Facilitat marginal de crèdit:  permet a les entitats

Obtener crèdit a un dia.
3.

2

Facilitat de dipòsit:permet Que les entitats facin dipòsits en un dia. INFLACIÓ CUERT

TERMINI:1


Inflació de demanda:

Té lloc quan els diversos agents d’un país demanen més que les empreses ofereixen, i així resulta un situaciónd’escassetat que pressiona els preus a l’alça.

2

.

Inflació de costos

és aquella en què l’encarimentde qualsevol factor productiu actua com a detonant d’unProcés en cadena, que incideix en altres factors i que s’acaba traslladant als preus.

INFLACIÓ LLARG TERMINI:

L’augment de la quantitat de diner causa un augment dels preus.

EFECTES DE LA INFLACIÓ:


1.LA PÈRDUA DEL PODER ADQUISITIU:

Perjudicats

Pensionistes,prestadors,Treballadors.
Beneficiarisadministracions publiques, els deutors.

Entradas relacionadas: