Sistema de bancs de reserves fraccionaries

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,4 KB

 

Què vam fer malament el govern davant la crisi?


No Es va fer res per preveure-ho. 1. El govern haura d’haver fet: -Frenar el Crèdit dels bancs i controlar-los més. –Deixar de banda les polítiques d’estímul A la compra d’habitatges. –Afavorir el lloguer (públic i privat). 2. Després, La crisi es va negar i es va minimitzar. 3. Es va dir: la banca espanyola és la Més sòlida del món. 4. Quan ja no es podia negar la evidència: “com a màxims 1 O 2 anys”. 5. Concl: Es va trigar massa temps en fer res. 

HERENCIA DE LA CRISI A Espanya:


1- 1997 à Deute Hipotecari aprox 60% renda disponible. 2010 à Deute Hipotecari aprox 130% Renda disponible. 2- 2 milions d’habitatges sense vendre (1 milió acabats +1 milió no acabats). 3- 1 milió d’aturats que difícilment Tornaran a treballar en aquest sector. 4- Han tancat moltíssimes empreses del Sector. 5- Sistema financer molt endeudat i amb actius immobiliaris que no pot Vendre. 6- Empreses i faimilies trigaran anys en recuperar-se dels seus deutes.

LA PRIMERA GRAN CRISI GLOBAL DEL S.XXI:


1- Va començar dins del sistema financer. 2- 2000 – 2007 molta eufòria (guanyava Diners), Diner barat, diner baundant (fàcil aconseguir crèdits), boom Immobiliari (donar feina a molta gent i fa rics a molts), sistema financer és Global i poc regulat. 

LA CRISI FINANCERA MUNDIAL PAS A PAS:


–Març - 2007 à Nombre molt gran d’hipoteques impagades. –Agost – 2007 à Molts Bancs reconeixen pèrdues millonàries (moltes fan fallida). Ens afecten per les Preferencies. –Novembre – 2007 à Infecció de diner als bancs, primera a Estats Units però poc despresa Europa (UE). La crisi a UE va començar a Anglaterra. – Setembre – 2008 à Intervenció de molts bancs a EEUU (gehman brothers fa fallida).

LA POLÍTICA MONETÀRIA:


Conjunt de Mesures que pren el banc central per assolir els objectius principals de la Política monetaria. Instrumnets: modificar els tipus d’interès. Modificar la Quantitat de diner en circulació.

Funcions Dels bancs centrals:

–Formular la política monetària:
(-fixar objetius Monetaris, -fixar els tipus d’interès bàsics, -fixar el volum de les reserves i Regular la quantitat de diner del sistema.). –Emetre bitllets (monopoli). –Actuar Com a banc de bancs (prestar diners a la banca privada). –Supervisar el sistema Financer (vigilar el correcte funcionament dels bancs i caixes). –Mantenir i Gestionar les reserves oficials (divises i or). 

TIPUS DE POLÍTICA MONETÀRIA:


Expansiva:
Augmentar L’oferta monetària (la inflació no es problema, hem d’increment la producció i L’ocupació). (esquema). –Restrictiva:
Disminuir L’oferta monetaria (l’objectiu prioritari és el control de la inflació) (esquema). El responsable d’aplicar la política monetaria es la seu del BANC CENTRAL EUROPEU (A Frankfurt).

La Política monetària del BCE (bancs centrals nacionals):

Objectius:
 +important és estabilitat dels preus (Controlar la inflació o deflació). Altres es: -procurar l’estabilitat d de la Moneda “euro” davant altres monedes estrangeres. –Vetllat pel creixement Econòmic. –Oferta monetària i inflació.

Què Pot fer el BCE per controlar la inflació?

–Reduir la quantitat de diners en Circulació. –Pujar els tipus d’interès.

Problemes BCE:

Té problemes en les atribucions i en les seves competències. Per Solucionar cal fer: –Poder prestar diners als estats. –A part de controlar l’inflació També ha de prioritzar el creixement econòmic. –Tenir independència respecte Alguns governs europeus.

Funcions Actuals del Banc d’Espanya:

1- Executar a Espanya la política monetària del BCE. 2- Vetllat pel correcte funcionament del sist. Financer a Espanya. 3- Prestar els serveis de tresoreria al sector públic. 4- Actuar d’agent Col·locador del deute públic (bonos del estado, estalvis de 20.000 euros mes o Ments que et tornen amb interessos). 

ELS BANC D’Espanya – EQUIVOCACIONS:


1- No vigilar les actuacions dels bancs i Caixes. 2- Nointervenir en les males practiques dels bancs i caixes com va ser La venda de preferents. 3- Va tardar massa en intervenir quan la crisi ja es Veia venir.  

Intervenció del Fed:

la seva prioritat era reactivar l’activitat Economica. –Puja Qmonetaria (- baixa % reserves i baixa tipus d’interès). – Baixa tipus d’interès.

Entradas relacionadas: