Sintagma nominal exemples

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,34 KB

 

Els noms:


Es refereixen a persones, animals o coses concretes o abstractes.Tipus:Comuns,Propis,Concrets,Abstactes,Individuals,Col·lectius els adjectius
Expressen característiques molt diverses: qualitats físiques, morals, estats, procedència, etc.
els verbs
expressen accions (ballar), estats (ser) o processos (esdevenir).

els determinants els determinants són els especificadors del substantiu, nucli del sintagma nominal. La majoria són variables quant a gènere i nombre (concorden amb el nucli), i fan la funció de modificar el conjunt del grup nominal (el nom més els seus complements).
Són els articles, els demostratius, els possessius, els numerals, els quantitatius, els indefinits i alguns interrogatius i relatius.els pronoms personals:substitueix un sintagma nominal, normalment un nom, tipus:ppfort, ppfeble, pprelatiu.les preposicions: funció:relacionar un element sintàctic.pfebles::a,amb,de,en,per,per a pfortes psimples: contra,devers,entre,envers,fins, malgrat,segons,sense,ultra,verspcompostes: cap a,des de,fins a.conjunció:és una paraula invariable que uneix altres mots les interjeccions: són variables, van associades a una entonació exclamativa i s'escriuen amb un signe d'admiració al final. Equivalen soles a un enunciat i poden expressar l'estat anímic de l'emissor del missatge:

Entradas relacionadas: