Singularrean

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,36 KB

 
NOR-NORK
NI ZU HURA GU ZUEK HAIEK
NIK --- zaitut dut --- zaituztet ditut
ZUK nauzu --- duzu gaituzu --- dituzu
HARK nau zaitu du gaitu zaituzte ditu
GUK --- zaitugu dugu --- zaituztegu ditugu
ZUEK nauzue --- duzue gaituzue --- dituzue
HAIEK naute zaituzte dute gaituzte zaituztete dituzte
NOR-NORI
SINGULARREAN PLURALEAN
ni----->niri ZAIT ZAIZKIT
zu----->zuri ZAIZU ZAIZKIZU
hura-->hari ZAIO ZAIZKIO
gu----->guri ZAIGU ZAIZKIGU
zuek--->zuei ZAIZUE ZAIZKIZUE
haiek-->haiei ZAIE ZAIZKIE
NOR-NORI-NORK
NIRI ZURI HARI GURI ZUEI HAIEI
NIK ------- di(zki)zut di(zki)ot ------- di(zki)zuet di(zki)et
ZUK di(zki)dazu ------ di(zki)ozu di(zki)guzu ------- di(zki)ezu
HARK di(zki)t di(zki)zu di(zki)o di(zki)gu di(zki)zue di(zki)e
GUK ------ di(zki)zugu di(zki)ogu ------ di(zki)zuegu di(zki)egu
ZUEK di(zki)dazue ------ di(zki)ozue di(zki)guzue ------ di(zki)ezue
HAIEK di(zki)date di(zki)zute di(zki)ote di(zki)gute di(zki)zuete di(zki)ete


Entradas relacionadas: