Singular plural català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

 

PLURAL: SUBSTANTIUS-


Els substantius acabats en 
-a àtona formen el plural canviant esta vocal per la terminació 
-es (casa-cases

). -

 Els substantius acabats en vocal tònica formen el plural afegint la terminació 
-ns al singular corresponent (mà-mans). - Els substantius acabats en vocal tònica formen el plural afegint la terminació 
-ns al singular corresponent (fracàs-fracassos). -  Els monosíl·labs i els polisíl·labs aguts masculins acabats en 

-ç, -ix,


-x i 
-tx fan el plural afegint la terminació 
-os al singular (balanç-balanços). - Els monosíl·labs i els polisíl·labs aguts masculins acabats en 

-ç, -ix,


-x i 
-tx fan el plural afegint la terminació 
-os al singular (l'índex- els índexs). -  Els monosíl·labs i els polisíl·labs aguts masculins acabats en 

-ç, -ix,


-x i 
-tx fan el plural afegint la terminació 
-os al singular. (bosc-boscos).

ADEJCTIUS: -

 Com a norma general, els adjectius formen el plural afegint una 
-s al singular. (blanc-blancs). - Els adjectius acabats en 
-a àtona canvien esta vocal per 
-e i hi afigen una 
-s (molla-molles). -  Els adjectius acabats en 
-a àtona canvien esta vocal per 
-e i hi afigen una 
-s (ple-plens). - Els adjectius acabats en 
-s fan el plural afegint-hi la terminació 
-os (gris-grisos). - Els adjectius acabats en 
-s fan el plural afegint-hi la terminació 
-os (fix-fixos). Els adjectius que acaben en 
 presenten una forma de plural en 
-os per al masculí i una altra en 
-es per al femení (felíç-felíç-felíçes).

Entradas relacionadas: