Siguiere

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Religión

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,56 KB

Eleberria:prosan idatzitako fikziozko narrazio

lan luzea.Iritzia:zerbaitetaz edo gai eta arazo

eztabaigarri batez pentsatzen duzuna adieraz

ten da.Iritziaren ezaugarriak:Znetzua izan behar

du,ideiek era ordenatuan,elkarrekin ondo lotuta

Ustea:norbaitek norbaiti nahiz zerbaitiburuz,

itxuraren arabera baina ziurtasun osorikgabe

egiazkotzat jotzenduen ideia.Argudioa:Esaten

denaren euzkarritzat ematen den arrazoia.

Arrazoia:zerbaiten zergatia azaltzen duena

-Esamoldeak adierazteko:Ziurtasuna; jakina

benetan,denak dakigu..Ziurtasun eza:baliteke

,izan liteke,agian seguru asko..-Alokutiboa:solas

kidearen marka ere agertzen da zenbaitetan.

Antzerkia:jendaurrean,aktore bidez,gertaera

segida bat irudikatzean datzan artea.Antzerki

idazleak:pertsonaia batzuk eta gertaera kezkaga

rri bat aurkeztu eta,hortik abiatuta,intriga sortu

behar du,ikuslearen jakin-mina pizteko.antzezla

netanelkarrizketa bitartez.Aspektua:burutua;

gertaera bukatuta dagoenean.ez-burutua; ez

dagoenean bukatuta.Trinkoak:hitz batez osatu

tako aditza.Perifrastikoak:bi hitzez osatutako

aditza.Aditz iragangaitza:osagarri zuzena ezin

duena eduki.Aditz iragankorra:osagarri zuzena

eduki dezakeena da,nahiz eta agertu ez.Jokatua

aditz laguntzailea dagoenean.Jokatu gabea:adit

z laguntzailerik ez duenean.


Entradas relacionadas: