Signe religiós

Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,9 KB

 

SIMONE WEIL


Necessitats cos i de l’ànima:1)Igualtat/jerarquia:


totes Les necessitats humanes són iguals o tenen el mateix pes, però cal organitzar Aquestes necessitat.

2)Obediència consentida/llibertat:


ha d’haver autoritat no abusiva però s’ha de gaudir d’una amplia Llibertat, excepte crims.

3)Llibertat d’expressió/veritat:


una persona pot donar la seva opinió sobre qualsevol tema que allò que diu Es basi en la realitat i sigui veritat.

4)Soledat intimitat/ vida social pública:


tota persona té dret a la intimitat, sempre que L’objectiu de la vida pública consisteixi a posar totes les formes de poder en Mans de qui consenteixin estar controlats per l’obligació de cada persona que Està subjecta respecte la resta de persones.

5)Propietat personal/ propietat col·lectiva:


la propietat personal serà l’apropiació D’objectes concrets. Propietat col·lectiva és el sentiment d’un ambient humà Compost per diversos objectes materials.

6)Càstig/honor: Tota Persona serà castigada en la mesura que  No es perjudiqui l’honor o dignitat d’aquesta

7)Risc/seguretat:


L’ésser humà necessita seguretat i risc, però el risc comporta un al extrem i Això és una malaltia de l’ànima humana. Ha de buscar seguretat.

COMUNICACIÓ SOCIAL


Missatges d’opinió:


tenen a veure amb la funció expressiva o emotiva.

Missatges d’entreteniment:


tenen a veure amb les característiques de La funció fàtica. Antics i presents a totes les cultures. Pretenen ser Entretinguts. Són eleccions no conscients i negatives. Té per objectiu Distreure.

Missatges persuasius:


tenen a veure amb la funció conativa: Trobem 2 àmbits:

- Publicitat:

tipus de comunicació comercial. Conjunt de Tècniques o formats de productes i serveis. Estratègia del pla de màrqueting.

Semiosi:


és el procés pel qual alguna cosa funciona com a signe per a algú

Semiòtica:


és l’estudi o ciència que estudia els signes. 3 Camps:

Sintaxi:

estudia com es relacionen els signes entre si. També quins elements actuen com a codi i quines regles actuen com a element del Codi.

Semàntica:

estudia el sentit o significat, com uns Determinats signes designen uns determinats objectes o signes.

Pragmàtica:


estudia la pràctica de l’ús de signe

Significat:


concepte mental associat al signe. És un concepte Mental que divideix la realitat i la categoritza. A través d’aquest concepte Comprenem la realitat.

Significant:


forma física del signe.

Charles SANDERS PEIRCE

Signe:


allò que reporta a algú alguna cosa que no és d’ell mateix.

Interpretant:


efecte que el signe genera en la ment de l’usuari. Signe equivalent creat en la ment d’un usuari.

Objecte:


cosa representada pel signe.

OGDENS & RICHARDS


Símbol:


té una relació directa amb la referència.

Referència:


té una relació directa amb el referent.

Referent:


té una relació indirecta amb el símbol.

TIPUS DE SIGNES:


Índex


: tipus de signe en què existeix un vincle directe entre el signe i L’objecte.

Icona: tipus de Signes en què el signe manté una relació de semblança o similitud amb L’objecte.

Símbol


: tipus de signes en què la relació entre signe i Objecte és convencional, és a dir, un acord. Acord col·lectiu que ha assignat Un signe a un determinat objecte. 

Entradas relacionadas: