Sektore publikoa gastuak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,95 KB

 

Estatuko Aurrekontuetako gastu publikoak


:

Gastu publikoa administrazio publikoak egiten dituen gastuen multzoa Da.

Helburuak

-)

Gastu Arruntak

Gizarteari zerbitzu publikoak ematea helburu duten gastu orokorrak dira: Osasuna, hezkuntza, justizia…

Bi Kategoria

->Funtzionarioen soldatak

->Enpresa pribatuei erositako ondasunak eta zerbitzuak

-)

Inbertsio-gastuak

Herrialdeko ekoizpen-ahalmenari eustea edo hura handitzea helburu dutenak dira.

-)

Transferentziak Eta diru-laguntzak

Estatuak zergetatik, gizarte-kotizazioetatik eta Abarretatik jaso eta behar handienak dituzten pertsonei edo enpresei helarazten Dizkien baliabideak.

Estatuko aurrekontu orokorretan, bi faktore nagusi Aztertu behar dira:

-)

Gastu Publikoaren zenbatekoa

Oso garrantzitsua da, gobernuak aurrekontuei Dagokienez zer helburu dituen adierazten baitu.

-)

Aurrekontuen Saldoa

Sarreren eta gastuen arteko aldea.


Aurrekontuaren Saldoa


:

Zerga-politikak oso eragin desberdinak izan ditzake Ekonomian, aurrekontuaren oreka zer-nolakoa den; hau da, aurrekontua orekatua Badago, edo superabita badago.

Bi joera:


-)

Eredu ekonomiko Keynesiarra

Keynesiarren iritziz, Estatuak, enplegu betea eta Egonkortasuna lortzeko, zorpetu egin behar du.

-)

Politika Neoliberalak

Estatuaren zorpetzea kritikatzen dute.

Ekonomian, bi defizit mota sor daitezke:

-)

Defizit ziklikoa

Ekonomia-ziklikoan halabeharrez gertatzen diren atzeraldietan sortzen da.

-)

Egiturazko Defizita

Defizit iraunkorra da, eta ia enplegu beteko egoeretan ere iraun Dezake.

Defizit publikoa finantzatzeko, jokabide hauek izan Ditzake Estatuak: Zor publikoa jaulkitzea, zergak igotzea eta zirkulazioan Dagoen kantitatea handitzea.

Diruaren funtzioak eta eskaria:-)

Truke-bitartekoa

Ez bagenu ordainketa- eta kobrantza-bitartekorik, Trukea erabili beharko genuke nahitaez.

-)

Balore-gordailua

Dirua ondasun iraunkorra da eta, beraz, Edukitzaileak aukera du egoki iruditu bitartean gordetzeko, aurrerago Erabiltzeko.

-)

Kontu-unitate komuna

Fisikak denbora segundotan neurtzen duen Bezalatsu, ekonomiak dirutan neurtzen du gauzen balioa; beraz, dirua da gauzen Balioa neurtzen duena.

Faktore batzuk daude eskari Handia edo txikiagoa izatea baldintzatzen dutenak:

-)

Prezioen bataz besteko maila

Prezioak aldatzen direnean, pertsonen likidezia-
Nahiak aldatu egin daitezke.

-)

Errenta edo aberastasun erreala

Errenta edo aberastasunak Handitzeak pertsonen erosteko ahalmena areagotzen du.

-)

Merkatuko interes-maila:

Interes-tasa eta diru-eskaria alderantziz Proportzionalak dira.

-)

Arriskua

Zenbat eta handiagoa izan diruaren ordezko aktiboek Errendimendurik ez izateko arriskua, orduan eta diru gehiago eskatzen dugu.Interes-tasen faktoreak:-)

Eragiketen arriskua

Mailegu bat ematen denean, beti dago ez Itzultzeko arriskua. Zenbat eta kaudimena handiago frogatu, errazagoa izaten da Mailegua lortzea.

-)

Likidezia

Zenbat eta likidoagoa izan aktibo bat, orduan eta Interes gutxiago sortzen du.


-)

Maileguaren Iraupena

Zenbat eta iraupen luzeagoko mailegua izan, orduan eta Interes-tasa handiagoa eskatzen du mailegu-emaileek.

Entradas relacionadas: