La segunda Guerra Mundial y la hegemonia del nacionalsindicalismo 1939-1945

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en gallego con un tamaño de 6,25 KB

 
Un réxime ditatorial O Franquismo constituíu un Estado unicamente lexitimado pola guerra civil caracterizado por un Autoritarismo extremo. Trazos:O totalitarismo: suprimiuse a Constitución de 1931 e prohibíronse os partidos políticos e Sindicatos.O caudillismo: era o Xefe do Estado, presidente do goberno, xeneralisimo dos partidos e o xefe do Partido.A represión da oposición. O control dos medios de Comunicación, suxeitos a unha ríxida censura.Os tres grandes piares da Ditadura foron o exército que participou activamente no poder, o Partido único (FET y de las JONS) que dotaba o réxime das suas Bases ideolóxicas de controlar os medios de comunicación e de Subministrar os cargos da administración. Constituiu o Frente de Juventudes,a Sección Feminina, o Sindicato Español Universitario e A Central Nacional Sindicalista. A igrexa católica destacou na Leximitización e contrucción do réxime franquista a cambio dun apoio financieiro público, o control case total do sistema educativo E o predominio dos valores e da moral católica.As actitudes sociales Definíronse a partir de tres tipoloxías: o apoio, a pasividade e o Rexeitamento.A ditadura contou co apoio das Elites economicas e sociais que recuperan o poder e cos propetarios Agrícolas pequenos e medianos do Norte de España.O trauma da guerra convertiu a Clase media en pasiva e apolítica.Os sectores populares Consideráronse perdedores da Guerra Civil e protagonistas da Oposición ao franquismo. Porén a represión, o medo e a fame Conduciron á parte das clases á pasividade política.A estructura política do Estado Franquista sustentábase no chamado Movimiento Nacional. Dentro do Franquismo coexistiron falanxistas, carlistas, ultracatólicos e Monárquicos alfonsinos. Tamen tiveron importancia a CEDA e a Lliga Catalana e a Igrexa que creou grupos de presión coma o Opus Dei nos Sesenta.Unha represión institucionalizadaDurante a Guerra Civil, os Sublevados manifestaron a vontade de eliminar a aqueles que se Opuxeran á sublevación militar cualificados como inimigos de España Dandose unha violencia indiscriminada contra os republicanos.A fin do conflicto procedeu a Institucionalización da represión. A lei de responsabilidades Políticas (1939) pretendía a depuración total das persoas que Colaboraran coa República e no 1940 engadiuse a Lei de Represión do Comunismo e da Masonaría, que incoaba expediente aos acusados de “defenderen ideas contrarias á relixión, á patria e as Institucións fundamentais”.Nos primeiros anos de posguerra As causas foron xulgadas por tribunais de guerra en Consellos de Guerra donde a indefensión era case total. Calculase que as persoas Executadas por razóns políticas foron 150000 aproximadamente e o Elevado número de reclusos saturou a capacidade das prisións e Habilitáronse campos de concentración. Unha parte dos detidos foron Enviados aos batallóns de Traballadores. En 1940 creáronse os Batallóns Disciplinarios de soldados Traballadores integrados por Recrutas cualificados que o réxime consideraba perigosos incorporar Ao exército.As medidas represivas adoptadas Polas autoridades caracterizouse pola súa vontada de exempleridade e Castigo. Tratabse de castigar e difundir o medo entre a población Para acalar calquer intento de desidencia.As medidas represivas contra os Vencidos foron acompañadas por confiscacións e espolio do seu Patrimonio requisaronse as propiedades da maioría de exiliados e dos Políticos republicanos asi como de partidos, sindicatos e Asociacións.Tamén se levou acbo unha Depuración xeneralizada de funcionarios e exerceuse presión para Que se procedese de igual xeito no sector privado. Outra fonte de Control foron os colexios profesionais de médicos, avogados e Xornalistas. A todos os exiliados e procesados se lles deu a baixa Empresarial de forma automática.A vitoria de Franco Caracterizouse en Cataluña, País Vasco e Galicia pola prohibición E persecucións de todas as manifestacións lingüísticas e Culturais non casteláns. Consideraron as linguas propias de cada Zona simples dialectos non apropiados para o uso na vida pública Aínda que na vida privada non se deixaran de falar. A represión Obligou ao exilio aos intelectuais e personalidades implicadas nestes Nacionalismos.Ao inicio da Segunda Guerra Mundial o franquismo apoiou ás potencias que lle prestaran axuda Durante a Guerra Civil. Así e todo Franco declarou a neutralidade de España.En política interior, a Falange Española Tradicionalista y de las JONS tivo un papel hexemónico Imitando os réximes fascistas.A vitoria alemá sobre Francia Motivou o paso da neutralidade á non belixeranciaque implicaba un Claro apoio diplomático e económico as potencias do Eixe. Italia e Alemaña sondearon as posibilidades de meter a España na guerra e Tras intrevistarse cada dictador con Franco, España non entrou na Guerra pero colaborou enviando material estratéxico e Aprovisionamento asi como unha unidade de voluntarios, (Division Azul).En outubro de 1943 a guerra era Desfavorable ás potencias fascistas. Os gobernos británicos e Americanos exerceron presión sobre o réxime de Franco provocando a Retirada e disolución da División Azul e o regreso a situación de Neutralidade.Coa derrota de Alemaña en 1945 O discurso comezou a cambiar presentando a ditadura como un réxime Católico, conservador e comunista. Esta nova fase implicou a Marxinación do falanxismo e o abandono da nomenclatura e dos Aspectos do ritual fascista.A fin da Segunda Guerra Mundial Supuxo unha etapa de illamento e rexeitamento internacional posto de Manifesto cando as acabas de crear Nacións Unidas condenaron ao Réxime de Franco.O goberno de Francia cerrou a Fronteira con España e un acordo das Nacións Unidas recomendou a Retirada dos embaixadores de Madrid. Esta condena internacional foi Presentada como unha manobra para desprestixiar a España e levarnos A unha nova Guerra Civil. Ademáis, a España de Franco non se puido Beneficiar do programa de axuda de norteamerica a Europa, o Plan Marshall nin se uniu a nova alianza defensiva occidental, a OTAN.

Entradas relacionadas: