Segmentació de mercat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

 

Requisits per que un grup pugui ser considerat un segment:


 • Mesurable:


  La dimensió i poder de compra dels segments s’ha de poder mesurar.

 • Rentable

  Segment ha de ser suficientment gran per oferir beneficis estimats.

 • Accessible

  Facilitat i efectivitat amb q un determinat segment es pot aconseguir i servir.
 • Fàcilment identificables

Procés de segmentació de mercats:


1.-

Investigació preliminar del mercat a segmentar

Definir el mercat específic que es desitja segmentar identificant els seus límits i establir les característiques dels consumidors.

2.-Identificació dels segments:Assenyalar quants segments existeixen en el mercat

3.-

Selecció del segment

Consisteix en l’avaluació dels segments obtinguts en base als requisits que han d’aplicar-se perquè la segmentació del mercat sigui efectiva.

4.-

Formulació de l’estratègia de màrqueting:

Dissenyar una estratègia de màrqueting per cadascun dels segments. Possibles estratègies:

 • Segmentació indiferenciada: quan el mercat del producte és homogeni.
 • Segmentació diferenciada: quan existeixen diferents segments i l’empresa disposa de recursos suficients per dirigir-se a tots ells amb programes específics.
 • Segmentació concentrada: es dirigeix a un número reduït de segments o inclús a un únic segment.

Tipus de Segmentació de mercat

 • Segmentació Geogràfica:


  Divisió de mercats en base a la seva ubicació. Posseeix característiques mesurables i accessibles. Ex: nacions, estat, regions, municipis, ciutats o barris.

 • Segmentació Demogràfica

  S’utilitza amb molta freqüència i està relacionada amb la demanda i és relativament fàcil de mesurar. Entre les característiques demogràfiques més conegudes estan : edat, gènere, raça, nacionalitat, dimensió família, cicle de vida, nivell ingressos.

 • Segmentació Psicogràfica

  Consisteix en examinar atributs relacionats amb pensaments, sentiments i conductes d’una persona. Utilitzant dimensions de personalitat, característiques estil de vida i valors.

 • Segmentació per comportament

  Es refereix al comportament relacionat amb el producte, utilitza variables com els beneficis desitjats d’un producte i la taxa a la que el consumidor utilitza el producte.

Criteris per a la segmentació:


2.1.En mercats de consum

Criteris:

 • Generals: Independents del producte.
 • Específics: Relacionats producte.
 • Objectius: Fàcilment mesurables.
 • Subjectius: Difícils de mesurar.

Generals

Específics

Objectius

 • Demogràfics: sexe, edat, estat civil, dimensió llar, cicle vida familiar...
 • Socioeconòmics: renda, ocupació, nivell estudis, classe social..
 • Geogràfics: Regió, dimensió ciutat, clima, urbà-rural
 • Estructura consum: gran, mitjà,..
 • Ús producte
 • Fidelitat a marca/ea
 • Tipus de compra: 1ª o repetició
 • Lloc de compra

Subjectius

 • Personalitat: lideratge, autoritat, autonomia
 • Estil de vida: activitats, interessos, opinions,...
 • Avantatge/Benefici buscat
 • Actituds
 • Percepcions
 • Preferències

2.2.En mercats industrials

Segons:

 • El mercat final
 • El tipus de producte
 • El tipus i dimensió del client
 • La situació de compra (1ª compra, recompra, sofisticació: Sensibles al turbomkt - llançament ràpid nous prod i serveis/millora costant)
 • Criteris de compra (sensibles al preu o al servei)
 • L’estil de compra (Programació de compra sense exigència, transacció com resultat negociació, grans regatejadors exigents en preu i servei)

Exemple:segmentació de mercat dels usuaris de targes de crèdit.

Entradas relacionadas: