Segmentació de mercat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,05 KB

 

la funció de proveïment consisteix en comprar els materials necessaris per l’activitat de l’empresa i emmagatzamar-los mentre s’inicia el procés de producció o comercialització.


L’OBJECTIU global de la funció de proveïment és subministrar al departament els materials necessaris( primeres materies, recanvis..) i al depertament de ventes els productes que ha de comercialitzar, a més d’organitzar les diferents existències que es generen en aquest procés.

3 aspectes fonamentals


COMPRAR: els productes que necessita el departament de producció. Tenir en compte el preu, qualitat, servei post venta…

MAGATZEMS : una vegada s’ha fabricat el producte, també s’ha d’emmagatzamar mentre el departament comercial no el vengui als clients. Cal un espai físic on ordenar i desar el productes comprats o fabricats, per ordenar i gestionar les existencies.

Gestió D’INVENTARIS: té com a objectiu determinar la quantitat d’existencies que cal mantenir i el ritme de comandes per a obrir les necessitats de l’empresa per a produir els productes i comercialitzar-los.

Així donc consideram el cicle de proveïment com el període que hi ha entre la realització de la compra i la venta als clients.

La segmantació del mercat és la identificació de grups de consumidors que es comporten d’una manera semblant davant un bé o servei determinat

Segmentar un mercat és dividir-lo em grups de consumidors que mostren perfils similars. El grup el qual l’empresa decideix centrar la seva activitat rep el nom de public objectiu.


Per segmentar els mercats cal:

-Definir els criteris de segmentació que utilitzeran

-Detectar les característiques que millor es poden adaptar al producte que es vol oferir.

CRITERIS de segmantació  de mercat:

-Criteris geogràfics: àrees geogràfiques segons les preferències i necessitats dels consumidors de cada zona.

-Criteris demogràfics: relacionats amb les preferències i els desitjos dels consumidors en funció de l’edat, el sexe, la religió...

-Criteris psicogràfics: estan associats amb característiques personals que fan que ek consumidor detecti beneficis o avantatges en el producte.

-Criteris socioeconomics: estan relacionats amb la classe social, el nivell d’ingressos, l’estil de vida, etc.

-Criteris conductals: es relacionen amb la conducta del consumidor respecte dels productes com, per exemple, la freqüència i l’horari de compra o la lleialtat a la marca.

En el procés de segmentació criteris adaptant el seu producte. L’especialització té diiversos avantatge:

  • Millora l’adaptació del producte a les necessitats i els desitjos del consumidor

  • Permet allunyar-se de la competencia

  • permet adaptar millor els recursos i la capacitat de l’empresa a la grandària del mercat.

  • per a conseguir l’èxit amb l’estrategia de producte i que s’adapti al segment selecciont cal determinar de manera sufucient les característiques de comportament dels seus comportament: la investigació de mercat.
Entradas relacionadas: